Gezinsvoogden eisen meteen salarisopslag

UTRECHT, 3 NOV. De ongeveer 1.200 Nederlandse gezinsvoogden zijn niet tevreden met het aanbod van staatssecretris Schmitz (justitie) om hun salarissen de komende vier jaar geleidelijk te verhogen. De voogden eisen dat hun salarissen met terugwerkende kracht, per 1 januari van dit jaar, worden omhooggetrokken naar het niveau van de maatschappelijk werkers van de Kinderbescherming. Dit hebben zij gisteren besloten op een actievergadering in Utrecht.

Op een bijeenkomst maandag in Ede, waar staatssecretaris Schmitz een toespraak hield, protesteerden enige honderden gezinsvoogden tegen hun lage salaris. De gezinsvoogden zijn ontevreden omdat ze al jaren minder verdienen dan maatschappelijk werkers bij de Raad voor de Kinderbescherming, die vergelijkbaar werk doen. Zij gaan nu actievoeren.

Directe aanleiding is een wet die op 1 november in werking is getreden en die een deel van de bevoegdheden van de kinderrechter overhevelt naar de gezinsvoogd. Deze taakverzwaring had geen loonsverhoging tot gevolg. Volgens een woordvoerder van de gezinsvoogden is de maat nu vol. “Tot nu toe kon er geen actie worden gevoerd omdat men zich verantwoordelijk voelde voor zijn klanten. Je kon niet staken, je kon niet weglopen. Maar het heeft nu lang genoeg geduurd.”

Gezinsvoogden, die op last van een kinderrechter worden aangesteld om kinderen in gezinnen met problemen te begeleiden, vallen onder de cao jeugdhulpverlening. Hierdoor verdienen ze zeven- tot negenhonderd gulden bruto per maand minder dan maatschappelijk werkers bij de Raad voor de Kinderbescherming en reclasseringswerkers, die vallen onder een cao van Justitie. De voogden willen aansluiting bij de cao voor de reclassering, of een eigen cao die onder Justitie valt.