Gedragscode tegen kinderarbeid ingevoerd

ROTTERDAM, 3 NOV. De Nederlandse kledingbranche zal een gedragscode tegen kinderarbeid invoeren. Inkopers en leveranciers mogen voortaan alleen kleding leveren die op sociaal verantwoorde wijze is geproduceerd. Dat hebben de vakcentrale FNV en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) gisteren afgesproken.

Volgens een woordvoerder van de FNV Dienstenbond is het “nieuw dat de totale achterban” van de VGT nu “kennelijk bereid is” een dergelijke code in te voeren. Als blijkt dat een leverancier kleding levert die door kinderen is gemaakt, wordt het contract verbroken. De winkelketens zijn ook verplicht hun medewerkers streng te controleren. Als inkopers bewust kleding importeren die door kinderen is gemaakt, kunnen zij sancties verwachten. Mogelijk zullen in de arbeidsovereenkomst hiervoor regels worden opgenomen.

De leden van de VGT, waarbij alle grote kledingconcerns zijn aangesloten, moeten formeel nog wel akkoord gaan met de regeling. Verscheidene kledingconcerns, zoals C&A, hebben in hun contracten met leveranciers al een standaardclausule die kinderarbeid verbiedt. C&A zegde eerder dit jaar al de contracten met twee leveranciers op.

J. Fokke, de secretaris van de VGT, verklaarde zich vorige week tijdens een congres van de FNV tegen een algemeen keurmerk voor kledingzaken. Het zou volgens de kledingbranche onmogelijk zijn voor honderd procent te garanderen dat kleding niet door kinderen is gemaakt. De concerns zeggen niet in staat te zijn alle fabrikanten en tussenhandelaars te controleren. De gedragscode geeft geen garantie tegen kinderarbeid, maar moet kinderarbeid helpen voorkomen.

“We zijn blij dat er nu zo'n regel komt, want een paar jaar geleden viel er niet over te praten,” aldus de woordvoerder van de Dienstenbond. Hij denkt dat de branche onder druk van negatieve publiciteit akkoord is gegaan.

De arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, ILO, schat dat wereldwijd ongeveer tweehonderd miljoen kinderen de hele dag moeten werken om het gezinsinkomen aan te vullen. Maar volgens een Indiase medewerker van de Internationale Werkgroep voor Kinderarbeid zijn er alleen al in India 115 miljoen kinderen werkzaam in sectoren als mijnbouw en textiel. In Afrika, waar eenderde van de kinderen werkt, komt kinderarbeid het meest voor.