Franse rente omlaag: steun beleid Chirac

PARIJS, 3 NOV. President Chirac begint positieve reacties te krijgen op zijn aankondiging van een strakkere aanpak van de overheidsfinanciën. De Banque de France heeft de geldmarktrente met 0,4 procent verlaagd tot 6,6 procent.

De franc won daarop nog iets ten opzichte van de D mark. De beurs van Parijs zette vanmorgen voor de derde dag haar opmars voort na een wekenlange malaise.

De Banque de France, de onafhankelijke centrale bank van Frankrijk, stond onder aanzienlijke politieke druk sinds Chirac vorige donderdag zijn ingrijpende koerswijziging bekend maakte. Minister Arthuis (financiën) liet openlijk zijn ongeduld blijken over de voorzichtigheid van de Banque. Een positief signaal was nodig om de financiële markten ervan te overtuigen dat het Parijs nu ernst is met het aanpakken van de tekorten op sociale zekerheid en rijksbegroting.

Bankpresident Jean-Claude Trichet is al sinds de verkiezingscampagne van Jacques Chirac in een taai gevecht gewikkeld met een aanzienlijk deel van de neo-gaullisten die de centrale bank verwijten met zijn voorzichtige (lees: hoge) rente de industrie en de werkgelegenheid van Frankrijk onnodig te schaden. Ook deze week klaagden aanhangers van Chirac in het parlement over het gebrek aan steun dat de regering van de Banque kreeg.

De verlaging van de geldmarktrente met 0,4 procent ineens wordt nu gezien als een welkome en zelfs ruimere stap dan verwacht. Iedere procent verlaging van de geldmarktrente scheelt het Franse bedrijfsleven 7,5 miljard franc (bijna 2,4 miljard gulden). De overheid spaart op iedere procent renteverlaging 2,6 miljard franc uit aan rente op de staatsschuld. Daar staat tegenover dat alle particulieren er bij elkaar 8,3 miljard franc op verliezen. De regering vindt dat niet zo erg omdat minder renteopbrengst voor de consument hem aanzet meer te besteden.

Het standhouden van de Franse franc was gunstig nieuws omdat bij eerdere renteverlagingen (bijvoorbeeld toen die 16 oktober van 7,25 naar 7 procent daalde) de franc wegzakte. Gunstige omstandigheid was nu de zwakte van de D-mark. De franc bereikte rond het middaguur een koers van 32,45 gulden per 100, tegen 32,23 gulden op woensdag. Vòòr Chiracs koerswending was de franc weggezakt tot onder de 32 gulden per 100.

Commentatoren wijzen er vanochtend op dat de Banque de France door haar consequente beleid voor de vierde keer sinds zij onafhankelijk werd in 1992 speculanten, die gokten op een devaluatie van de franc, op het verkeerde been heeft gezet. President Chirac ontkende vorige week al met zoveel woorden dat devaluatie in de lucht hing.

    • Marc Chavannes