Dit jaar scherpe daling van geboortencijfer

ROTTERDAM, 3 NOV. Opnieuw is het aantal kinderen dat in Nederland wordt geboren gedaald. In de eerste acht maanden van dit jaar kwamen circa 126.500 kinderen ter wereld, 4,4 procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Een daling van deze omvang is sinds het begin van de jaren tachtig niet voorgekomen.

Integendeel, de afgelopen jaren was doorgaans sprake van een stijging van het aantal geboorten. De in het midden van de jaren zestig ingezette ontwikkeling naar steeds minder geboorten - de 'pil-knik' - stagneerde in 1983. Sindsdien is het aantal geboorten in de meeste jaren met één à twee procent gestegen. In 1990 nam het aantal geboorten zelfs met 4,8 procent toe.

Vanaf 1992 daalt het aantal geboorten licht, met enkele honderden per jaar. Dit jaar verloopt de daling echter met honderden per maand, in vergelijking met dezelfde maand een jaar geleden.

Het is te vroeg om te kunnen vaststellen of het om een harde ontwikkeling gaat. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sluit niet uit dat het een tijdelijke inzinking is.

Het aantal geboorten van kinderen met een niet-Nederlandse nationaliteit daalde iets sneller dan het aantal Nederlandse borelingen. Dit hangt onder meer samen met de daling van het aantal niet-Nederlanders.