Dalende winst Japan Airlines

In de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar heeft Japan Airlines een netto winst behaald van 9,23 miljard yen (143 miljoen gulden). Dat is 21 procent minder dan in de eerste helft van het vorige boekjaar. De exploitatiewinst zakte met 37 procent tot 12,95 miljard yen (200 miljoen). De omzet groeide met 6,7 procent tot 561,38 miljard yen (8,7 miljard gulden).

Tevens maakte JAL bekend dat bij vliegtuigproducent Boeing vijf vliegtuigen zijn besteld van het type 777-300. De order heeft een waarde van ongeveer 800 miljoen dollar (1,27 miljard gulden). JAL bestelde eerder bij Boeing tien toestellen van het tyoe 777-200, waarvan de eerste het komende voorjaar worden afgeleverd. Bij die order behoort een optie op nog tien van die vliegtuigen.