Correcties & Aanvullingen

CIA

De kop CIA misleidde Nixon en Reagan over Sovjet-Unie (in de krant van 1 november, pagina 5) was onjuist. Zoals in het bijbehorende stuk stond betrof de misleiding de presidenten Reagan en Bush.

Transseksuelen

In de krant van 2 november ('Vrouwelijke' hersenkern gevonden bij transseksuelen, pagina 7) begint het artikel met de onjuiste zin: Transseksuelen, vrouwen die het gevoel hebben in een mannenlichaam te leven, bezitten een hersenstructuur die kleiner is dan in mannen en even groot als in vrouwen. Er had moeten staan: Vrouwen die in een mannenlichaam leven, bezitten een hersenstructuur die kleiner is dan in mannen en even groot als in vrouwen.