Commissarissen Textlite voerden wanbeleid

AMSTERDAM, 3 NOV. De curatoren van de failliete zaktelexenproducent Textlite overwegen een of meer van de voormalige commissarissen van het bedrijf aansprakelijk te stellen voor de miljoenenverliezen die zijn ontstaan. Dat heeft een van de curatoren, mr. A. van Hees, vanochtend gezegd in een reactie op de uitspraak van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof over het beleid van bestuur en commissarissen bij Textlite. De Ondernemingskamer, die is gespecialiseerd in conflicten in bedrijven, veroordeelde gisteren vier voormalige commissarissen en twee voormalige bestuurders van Textlite wegens wanbeleid.

Textlite was een van de speculatiefondsen op de Amsterdamse effectenbeurs in de wilde jaren tachtig. Het bedrijf ging na de nodige problemen en financiële conflicten in 1990 op de fles. Een vereniging van gedupeerde aandeelhouders onder leiding van de belangenvereniging van beleggers VEB ijverde vervolgens voor een onderzoek naar wanbeleid door de Ondernemingskamer. Na een rechterlijke uitspraak daarover wilde de vereniging claims indienen om de geleden schade te verhalen op bestuurders en commissarissen. De start vergde jaren, omdat Textlite, die zo'n onderzoek volgens de wet moet betalen, geen geld had. Uiteindelijk legden de VEB, de Amsterdamse effectenbeurs en de curator samen 75.000 gulden op tafel.

Pag.15: Winstcijfer werd geflatteerd

De Ondernemingskamer veroordeelde - zoals verwacht - niet alleen twee bestuurders, A. en W. Hommel, maar velde ook een hard oordeel over vier commissarissen, mr. F. Salomonson, ir. H. Smits, drs. B. Wilmink, en registeraccountant A. van Wasbeek. Samen worden zij veroordeeld tot de betaling van de kosten van het onderzoek (75.000 gulden).

De Ondernemingskamer constateert dat de bestuurders onder meer de winstcijfers van Textlite in 1987 hebben geflatteerd, waardoor het resultaat ruim 5 miljoen gulden hoger uitviel. Verder worden zij met de commissarissen veroordeeld wegens oneigenlijke uitgifte van personeelsopties waardoor aandeelhouders werden misleid en de vennootschap werd benadeeld. De vier commissarissen waren volgens de Ondernemingskamer medeverantwoordelijk voor het onjuiste beleid van Textlite. De Ondernemingskamer vernietigt de vanaf 1 januari 1987 verleende goedkeuringen aan bestuurders en commissarissen voor het gevoerde beleid. Nu die formele barrière uit de weg is geruimd, kunnen gedupeerden in een nieuwe rechtszaak schadeclaims indienen.

Curator Van Hees wil nog niet zeggen wie voor een schadeclaim in aanmerking komen. “De uitspraak van het hof komt natuurlijk niet helemaal onverwachts. Ik sluit niet uit dat een of meer commissarissen binnenkort een brief zullen krijgen.”