Borst deels eens met experimenten specialist

DEN HAAG, 3 NOV. Minister Borst (volksgezondheid) heeft 74 van de 79 lokale projecten goedgekeurd die ziekenhuizen en specialisten hebben ingediend om medisch specialistische hulp uit een van te voren afgesproken budget te financieren. De helft van deze overeenkomsten heeft een voorwaardelijke goedkeuring gekregen omdat ze nog niet voldoen aan de criteria voor kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering. Vijf projecten zijn afgekeurd. De minister heeft dit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Specialisten, ziekenhuizen en verzekeraars zijn voor de projecten in de medisch specialistische zorg een vast bedrag overeengekomen. Specialisten krijgen tot nu toe betaald per verrichting. Bijna alle ziekenhuizen in Nederland hebben projecten bij Borst ingediend.

De lokale projecten hebben tot doel de kwaliteit en de doelmatigheid in de ziekenhuizen te vergroten. Om patiënten betere zorg te bieden is volgens Borst een goede samenwerking tussen ziekenhuizen en huisartsen noodzakelijk. De projecten zouden knelpunten voor die samenwerking in de organisatie en financiering moeten wegnemen.

De 37 projecten waarvoor de minister een voorbehoud heeft gemaakt kunnen nog tot 1 december worden verbeterd. Het gaat dan vooral om het aanscherpen van de kwaliteits- en doelmatigheidsprojecten die onderdeel zijn van lokale afspraken. Specialisten die meedoen aan de lokale projecten worden vrijgesteld van een tariefkorting. Sinds april 1995 is die korting ingesteld om overschrijdingen van budgetten te compenseren.

De Landelijk Specialisten Vereniging (LSV) is “teleurgesteld” over het besluit van minister Borst om maar de helft van de projecten zondermeer goed te keuren. “Dit magere resultaat staat in schril contrast met de mening die de minister de afgelopen maanden heeft uitgedragen over de grote welwillendheid en soepelheid waarmee ze de contracten zou beoordelen”, aldus de LSV.