Woningbehoefte vooral buiten de Randstad kleiner dan verwacht

DEN HAAG, 2 NOV. Er zijn tot het jaar 2005 minder nieuwe woningen nodig dan tot nu toe werd gedacht. Dit is de uitkomst van het zogeheten woningbehoefte-onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gedaan in opdracht van het ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM).

Staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) zei gisteren in een overleg met de Tweede Kamer dat de woningbehoefte de komende jaren minder is dan verwacht. Hij wilde nog niet zeggen om welke aantallen het gaat. De uitkomst van het woningbehoefte-onderzoek, dat nog niet officieel is gepubliceerd, is verwerkt in de zogeheten Trendbrief die het kabinet binnenkort bespreekt.

In zijn toelichting in de Tweede Kamer zei Tommel dat die relatief geringere woningbehoefte te maken heeft met het inlopen van de woningnood, met name buiten het westen van Nederland. Volgens hem is bijvoorbeeld in Noord-Nederland de woningvoorraad intussen zo groot dat vraag en aanbod in evenwicht zijn. Daarnaast speelt een rol dat steeds meer mensen uit hun huurhuis vertrekken naar een koopwoning. Dat betekent dat er minder huurhuizen nodig zijn.

Tijdens het overleg met de Tweede Kamer deed minister De Boer (Milieu en ruimtelijke ordening) de toezegging dat ze in het voorjaar een integrale visie presenteert op de ruimtelijke toekomst van de Randstad. In de 'Randstad-visie' betrekt De Boer haar toekomstige ideeën over de invulling van het zogeheten Groene Hart en haar oordeel over “de belangrijkste lopende lange-termijndiscussies”. Die gaan over bijvoorbeeld de aanwinning van een nieuwe woningbouwlocatie voor de kust en plannen voor ondergronds bouwen.

In het overleg met de Tweede Kamer zette De Boer kritische kanttekeningen bij een recent rapport dat is verschenen onder verantwoordelijkheid van minister Jorritsma (verkeer en waterstaat). Het bevat een pleidooi voor woningbouw langs spoorlijnen in de Randstad. Dat zou betekenen dat er meer huizen komen in het Groene Hart, het open en groene gebied in het hart van de Randstad. De Boer betitelde het rapport van Verkeer en Waterstaat als “spoorwegplanologie”. Bij de spoorlijn-aanpak staat volgens De Boer het vervoer te centraal. Zij wil ook kijken naar het behoud van natuur- en landbouwgebieden in het Groene Hart. (ANP)