Wijers wil meer duurzame energie

DEN BOSCH, 2 NOV. Minister Wijers van economische zaken streeft ernaar het aandeel van duurzame energie (onder andere wind en zon) in de energiebehoefte van ons land te verhogen van ongeveer 1 procent nu, naar 10 procent in het jaar 2010. Tot nu toe was het streefgetal 5 procent in 2010.

De totale investeringen die hiervoor nodig zijn raamt de minister op miljarden guldens. Wijers denkt dat geld door middel van co-financiering tussen overheid, energiewereld en bedrijfsleven te kunnen genereren. Hij voorspelt dat de energieprijzen de komende periode fors zullen stijgen.

Vooruitlopend op de Energienota die de bewindsman eind dit jaar wil uitbrengen, kondigde Wijers vandaag tijdens een bijeenkomst van zijn partij D66 in Den Bosch een aantal maatregelen aan om de 10 procent duurzame energie dichterbij te brengen.

Zo denkt hij aan hogere vergoedingen die opwekkers van alternatieve energie krijgen van de stroombedrijven. Ook wil hij 'groene stroom' onder het lage BTW-tarief brengen.

Voor ondernemers heeft Wijers een verruiming van de Vamil-regeling (vrije afschrijving milieu-investeringen) in petto. De investering in bijvoorbeeld een windmolen zou door ondernemers mogelijk in één keer afgeschreven kunnen worden.

Wijers zei ook te streven naar een nieuw centrum voor geavanceerde en hernieuwbare energiebronnen. Het geld daarvoor moet komen van de overheid, de energiebedrijven en van het bedrijfsleven. Dat centrum zou zich onder meer moeten bezighouden met photovoltaïsche energie (zonnestralen rechtstreeks benutten voor opwekken van stroom), brandstofcellen (waarin energiedragers als aardgas direct worden omgezet in stroom en warmte), en de benutting van biomassa (het opwekken van energie met plantaardig materiaal).