Wat willen de bemiddelaars in Dayton?

Tijdens de vredesbesprekingen tussen drie ex-Joegoslavische partijen op de Amerikaanse legerbasis Wright-Patterson, bij Dayton in de staat Ohio, ligt op de onderhandelingstafels een blauw boek met een witte duif op de omslag: daarin staan de voorstellen van de internationale gemeenschap om te komen tot een permanente vrede in Bosnië. Die behelzen onder meer:

Een voorlopige grondwet voor een ongedeeld Bosnië, dat “één internationale persoonlijkheid” heeft en dat intern ruimte biedt aan twee “entiteiten”; een moslim-Kroatische en een Servische.

Een document waarin het houden van vrije en eerlijke verkiezingen wordt geregeld.

Een document waarin de terugkeer van vluchtelingen wordt geregeld en compensatie voor diegenen die niet kunnen terugkeren.

Een landkaart waarin sectoren worden aangegeven waar Bosnisch-Servische, Kroatische en moslim-bevolkingsgroepen en hun strijdkrachten nu land onder controle hebben en waarop de belangrijkste op te lossen territoriale kwesties staan aangegeven, waaronder de positie van de stad Sarajevo.

Een document dat aangeeft hoe het herstel van Bosnië na een vredesovereenkomst zal worden geregeld. Een document dat aangeeft hoe de legers van de partijen van elkaar zullen worden gescheiden. De internationale bemiddelaars Richard Holbrooke en Carl Bildt (namens de EU) hebben gezegd dat Sarajevo niet mag worden gedeeld in een Servisch en een moslim-Kroatisch deel. Ook hebben zij gezegd dat oorlogsmisdadigers moeten worden berecht. Zij houden vast aan teruggave van de door Serviërs bezette Kroatische regio Oost-Slavonië aan Kroatië. (Reuter)