Vaste Waarden Nederland: hoger direct resultaat

Het Vaste Waardenfonds Nederland (VWN), een vastgoedfonds dat belegt in klein en middelgroot in Nederland gelegen commercieel onroerend goed, heeft over de eerste negen maanden van 1995 een beleggingsresultaat geboekt van 16,4 miljoen gulden. Het resultaat werd getemperd door een hogere afwaardering (2 miljoen tegen een jaar geleden 7 ton). De netto huuropbrengsten stegen met 1,9 miljoen tot 26,1 miljoen gulden. De portefeuille groeide met 12,8 miljoen tot 439,9 miljoen gulden en is voor 68 procent met eigen vermogen gefinancierd. Eind september bedroeg het eigen vermogen 301,2 miljoen. Door de uitkering van een stockdividend vertoont het totale beleggingsresultaat per aandeel een lichte daling en kwam uit op 3,09 gulden tegen 3,12 gulden over dezelfde periode een jaar geleden. De directie verwacht dat het directe beleggingsresultaat (huurinkomsten minus kosten, exclusief waardeveranderingen) over 1995 hoger zal uitkomen dan over 1994 (3,25 gulden).