Terugsturen van asielzoekers uit Iran toegestaan

DEN HAAG, 2 NOV. De overheid mag twee uitgeprocedeerde Iraanse asielzoekers Nederland uitzetten. Dit heeft de vreemdelingenkamer, de rechtbank voor asielzaken, vanochtend bekend gemaakt.

De uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor alle afgewezen Iraanse asielzoekers in Nederland. Eerder dit jaar hadden twee asielzoekers uit Iran beroep aangetekend tegen hun afwijzing door Justitie. De rechtseenheidkamer van de vreemdelingenkamer besloot zich daarop over de zaak te buigen. Zij heeft vanochtend bekend gemaakt dat staatssecretaris Schmitz (justitie) juist heeft gehandeld. “De algehele situatie in Iran is niet zo dat het van bijzondere hardheid getuigt de afgewezen asielzoekers uit te zetten”, aldus voorzitter T. van Klaassens van de rechteenheidkamer.

Niet bekend

In januari van dit jaar concludeerde het ministerie van justitie dat er niet langer aanleiding was om er a priori vanuit te gaan dat Iraanse asielzoekers niet konden worden gerepatrieerd. Het ministerie meent niet dat de algemene mensenrechtensituatie in Iran is verbeterd, maar wel dat nu beter kan worden ingeschat hoe de Iraanse autoriteiten reageren op asielzoekers die door Nederland worden teruggestuurd.

Volgens de rechtseenheidkamer heeft de staatssecretaris gelijk. Wel wijst voorzitter Klaassens erop dat alle Iraanse aanvragen tot toelating in Nederland individueel moeten worden behandeld. Maar Iraanse asielzoekers mogen niet in Nederland blijven louter en alleen wegens de situatie in hun land. Ze krijgen dus geen gedoogdenstatus zoals vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië.

In november vorig jaar besloot de rechtseenheidkamer voor het eerst dat de Nederlandse overheid afgewezen en uitgeprocedeerde Zaïrese asielzoekers mocht uitzetten. Sinds die tijd zijn enkele tientallen Zaïrezen naar hun land van herkomst gerepatrieerd. Dat leidde tot grote onrust onder de asielzoekers en scherpe protesten van onder andere Amnesty International. Ook in Iran zouden de mensenrechten volgens Amnesty nauwelijks gewaarborgd zijn.