Spoorwegpolitie schort acties voorlopig op na overleg met NS-top

UTRECHT, 2 NOV. De Spoorwegpolitie heeft haar acties voorlopig opgeschort. De NS-politiemensen zijn ontevreden over het resultaat dat de spoorwegvakbonden in het overleg met de Raad van Bestuur van NS in het masterplan-overleg hebben behaald, maar wachten een onderzoek naar de positie van de Spoorwegpolitie af.

Dit bleek vanmiddag tijdens een bijeenkomst van de Spoorwegpolitie in Utrecht. De Spoorwegpolitie vindt dat de bonden niet genoeg hebben bereikt. Ruim twee weken geleden legde de Spoorwegpolitie twee keer een dag het werk neer. De agenten maken zich zorgen over de werkgelegenheid en hun bevoegdheden. Ook vrezen zij dat de dienstverlening in het gedrang komt door concurrentie tussen de verschillende NS-onderdelen.

Tijdens de onderhandelingen zijn de spoorwegvakbonden en de NS-top overeengekomen dat de Spoorwegpolitie een werkgarantie krijgt tot en met 1996. Bovendien wordt er een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar de positie en omvang van de Spoorwegpolitie binnen de NS-organisatie. Volgens de politiemensen geeft dit resultaat onvoldoende garanties voor de toekomst. T. Regtuijt, lid van de Raad van Bestuur van NS, probeerde de Spoorwegpolitie-mensen te overtuigen dat de uitslag serieus wordt genomen maar dat ook andere NS-belangen in de uiteindelijke beslissing over de positie van de SP zullen meewegen. Volgens de bonden is het onderste uit de kan gehaald en hebben verdere acties geen zin. De Spoorwegpolitie-mensen besloten de acties te beëindigen in afwachting van de uitslag van het onderzoek dat naar verwachting drie maanden gaat duren. Veel Spoorwegpolitie-mensen gaven er blijk van het gevoel te hebben dat de zaak reeds beklonken is. Volgens bestuurder Jaap van Zeben van de Vervoersbond FNV is dat niet waar. “Als dat het geval zou zijn was deze vergadering niet bijeengeroepen”.