Rol winkels belangrijk bij betere produkten

AMSTERDAM, 2 NOV. Grote winkelketens kunnen een belangrijke rol spelen bij de verbetering van de milieukwaliteit van produkten. Door hun kopersmacht te gebruiken kunnen ze het produktaanbod van hun toeleveranciers beïnvloeden. Dat is een van de conclusies van het maandag afgesloten Project voor de Introductie van Milieusparende Assortimenten in de detailhandel (PRIMA). Het project is in opdracht van de ministeries van VROM en EZ uitgevoerd door IVAM Environmental Research (Universiteit van Amsterdam), het Instituut voor Toegepaste Milieu Economie (TME) en TNO Produktcentrum, samen met Gamma, Peek & Cloppenburg en Vroom & Dreesmann.

Uit de praktijkexperimenten met de drie winkelketens blijkt dat milieugerichte assortimentsverbetering alleen kans van slagen heeft bij een aanpak die afgestemd is op de kenmerken van het bedrijf en de markt. Bij Gamma was de werkwijze gericht op het vèrgaand verbeteren van een beperkt aantal produkten, te weten deuren en verf. Peek & Cloppenburg richtte zich op geleidelijke invoering van milieuverbeteringen van een zo groot mogelijk deel van het kledingassortiment, terwijl Vroom & Dreesmann op zoek ging naar al bestaande, minder milieubelastende produkten voor de afdeling kantoorartikelen.

V&D ontdekte dat veel producenten van kantoorartikelen er in eerste instantie weinig voor voelden om samen te werken aan produktverbetering. Ze waren daartoe alleen bereid als er van uitgegaan kon worden dat consumenten deze produkten zouden oppakken. En dat bleekt alleen te gebeuren als de prijs hetzelfde bleef en het gebruiksgemak niet veranderde. Ook Gamma kwam erachter dat consumenten niet bereid zijn méér te betalen voor milieuvriendelijkere produkten. Een eerste alternatief voor een tropisch hardhouten buitendeur werd geen commercieel succes omdat deze deur honderd gulden duurder was dan het referentieprodukt. Pas in de laatste fase van het project slaagde Gamma er toch nog in een commercieel interessant alternatief te vinden voor de buitendeur van tropisch hardhout.

Interne public relations was een van de motieven voor Peek & Cloppenburg om mee te doen aan het PRIMA-project. Maar aanvankelijk was de weerstand bij de inkopers enorm. Pas na een bijscholingscursus door TNO en het opstellen van een lijst met inkoopcriteria veranderde dat. P&C kwam er tijdens de twee jaar van het PRIMA-project achter dat kleding een sterk vervuilende branche is. Maar uit een onderzoek onder de klanten van het grootwinkelbedrijf bleek dat consumenten de relatie tussen kleding en milieu nog niet leggen en niet méér willen betalen voor kleding die milieuvriendelijker is. Door schoner geproduceerde textiel te laten verwerken, slaagde P&C erin kleding op de markt te brengen met grote milieuvoordelen. De prijs steeg niet, dankzij besparingen op water en verf tijdens het veredelingsproces.

    • Dieuwke Grijpma