Ritzen: vakbonden moeten afzien van onderwijsstaking

DEN HAAG, 2 NOV. De onderwijsbonden moeten afzien van de stakingen van volgende week. Dit zei minister Ritzen (onderwijs) vanmorgen in de Tweede Kamer in het debat over de onderwijsbegroting.

Hij kondigde aan morgen of in het weekend, na overleg met het kabinet, met een CAO-bod te komen. Volgens hem is daarmee de reden vervallen van stakingen in het basis- en voortgezet onderwijs. “Staken in het onderwijs dupeert kinderen en ouders”, aldus Ritzen.

Voorzitter J. Tichelaar van de grootste onderwijsbond ABOP zei in een reactie eerst het bod te willen zien, alvorens de korte stakingen af te lasten die de bonden gisteren aankondigden. “Ritzen heeft al twee keer eerder een CAO-bod aangekondigd, zonder dat dat er van kwam.” Tot echte CAO-onderhandelingen is het nog altijd niet gekomen omdat Ritzen tot nu toe eerst de afloop van de problematische onderhandelingen van Binnenlandse Zaken over veranderingen in de VUT-regeling heeft willen afwachten. Vanmorgen zei hij daar, onder druk van de actiedreiging door de bonden, niet langer op te zullen wachten.

Ritzen zei vanmorgen in het debat over zijn begroting verder dat hij de Onderwijsraad zal vragen nader onderzoek te doen naar de uitkomsten van het proefschrift van S. Blom. Volgens Blom wordt in Nederland intellectueel talent veel minder wordt gestimuleerd dan in Frankrijk. In Frankrijk halen veel meer scholieren dan in Nederland het niveau dat toelating biedt tot de universiteit (vwo of hbo-propedeuse). Op een iets lager niveau scoort Nederland juist weer beter: meer scholieren dan in Frankrijk halen het niveau havo/vwo, dat toelating biedt tot het hoger beroepsonderwijs. Ook relativeerde Ritzen het belang van diploma's als 'ijkpunt' in internationale vergelijkingen. Als veel scholieren het hoogste niveau halen, dan kan dat ook betekenen dat dat niveau lager wordt, aldus Ritzen.

De rol als 'bewaker van de onderwijspacificatie' die de Onderwijsraad tot nu speelt zal kleiner worden, zei Ritzen in antwoord op een vraag van PvdA-Kamerlid J. Liemburg of de Onderwijsraad wel de aangewezen instantie is om de uitkomsten van het proefschrift van Blom te onderzoeken. Een van de conclusies van Blom is namelijk dat juist de verzuiling van het onderwijs, vastgelegd in de onderwijspacificatie van 1917, een van de oorzaken is van de geringere stimulering van talent in Nederland. De Onderwijsraad zal in ieder geval kleiner worden, aldus Ritzen.

De minister kon SGP-Kamerlid Van der Vlies daarom niet geruststellen dat wat deze noemde “de brede samenstelling van de Raad en de verworteling in het onderwijsveld” zal worden gehandhaafd.

Minister Ritzen zei verder dat over de bezuiniging van 200 miljoen gulden vanaf 2004, die geheel voor rekening komt van de universiteiten, altijd valt te praten als ondanks alle inspanningen het aantal universitaire studenten minder zal afnemen dan nu geraamd is. Vanmiddag zou de Kamer verder debatteren over de begroting.