Reorganisatie bij NS Cargo kost 600 banen

UTRECHT, 2 NOV. Bij NS Cargo verdwijnen de komende twee jaar 600 van de 1650 banen. Ook zullen 185 machinisten minder worden ingehuurd van NS Reizigers.

Mensen en materieel moeten veel efficiënter worden ingezet, en onrendabel vervoer moet worden afgestoten. Dit zijn de belangrijkste aspecten van een reorganisatieplan dat het goederenbedrijf van de NS gisteren bekendmaakte. De 600 werknemers vallen binnen het akkoord dat de NS is overeengekomen met de bonden, waardoor hun werkgelegenheid binnen het concern ten minste tot het jaar 2000 is gegarandeerd.

Het plan van NS Cargo stoelt op een onderzoek van McKinsey naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Om in aanmerking te komen voor een kapitaaldotatie van het departement van verkeer en waterstaat moest er meer perspectief op winstgevendheid zijn.

Ook zonder de eis van het ministerie zouden ingrijpende maatregelen nodig zijn. NS Cargo heeft te maken forse tegenvallers, zowel in de kosten als in de inkomsten. Samen belopen deze zo'n 75 miljoen gulden per jaar. Een van die tegenvallers is dat het vervoer van spoormaterieel sneller terugloopt dan verwacht. Ook brengen sinds de verzelfstandiging andere bedrijfsonderdelen van de NS het goederenbedrijf aanzienlijk hogere kosten in rekening voor onderhoud en exploitatie. Daarnaast dalen de opbrengsten per ton in het vervoer.

Op basis van het advies van McKinsey neemt NS Cargo drie typen maatregelen. In de eerste plaats wordt het transport 'gesystematiseerd'. Intensievere benutting van materieel, efficiëntere inzet van personeel en automatisering leveren volgens McKinsey een structurele besparing op van 105 miljoen gulden per jaar. Ter vergelijking: de opbrengst uit goederenvervoer bedroeg over 1994 214 miljoen gulden.

In de tweede plaats moet alle onrendabel vervoer worden afgestoten. Het gaat daarbij met name om het vervoer van kleine hoeveelheden over korte afstanden - vervoer dat relatief veel afhandelingsactiviteiten met zich meebrengt. Ook een deel van de binnenlandse shuttle-verbindingen is verliesgevend. Op dit moment gaat het om 1,8 miljoen ton per jaar, op een totaal vervoerd volume in 1994 van 19,7 miljoen ton (inclusief vervoer van spoormaterieel). Sanering van het vervoerspakket levert volgens McKinsey een besparing op van 30 à 45 miljoen gulden in vijf jaar.

In de derde plaats moet NS Cargo volgens McKinsey proberen een groter deel van de opbrengst te krijgen van transport dat in samenwerking met een of meer buitenlandse zusterbedrijven wordt uitgevoerd.

Een en ander leidt ertoe dat de komende jaren geen volumegroei zal optreden: onrendabel vervoer moet worden vervangen door rendabel vervoer. Pas vanaf 2000 zal het vervoerde tonnage weer stijgen boven de 21 miljoen die voor dit jaar wordt verwacht. De prognose voor 2010 bedraagt nu 45 miljoen ton, tegen 60 miljoen ton in het huidige business-plan.