Rabin: terreur in Zuid-Libanon eist een politieke oplossing

TEL AVIV, 2 NOV. Premier Yitzhak Rabin heeft gisteren het Israelische volk gewaarschuwd dat Israelische soldaten bij het uitblijven van een vredesverdrag met Syrië in Zuid-Libanon zullen blijven sneuvelen. Hij zei dat nadat opnieuw vijf soldaten in Zuid-Libanon waren gewond. “Zonder politieke oplossing is er geen oplossing voor de terreur in Libanon”, zei hij in een tv-vraaggesprek.

Rabin sprak zich uit tegen vervroegde algemene verkiezingen mocht het in februari of maart volgend jaar toch nog tot een vredesdoorbraak met Syrië komen. Het is de eerste maal dat de Israelische leider deze maanden noemt als momenten waarop de schijnbare diepe impasse in het vredesoverleg tussen beide landen zou kunnen worden doorbroken. Resoluut sloot Rabin een nieuwe grote militaire inval in Libanon uit, naar het model van de in 1982 gelanceerde Libanese oorlog tegen de PLO. “Dat leidt alleen maar tot nog meer bloedvergieten”, zei hij.

De Israelische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres zei gisteren dat de regerende Arbeidspartij een fatale fout zou maken indien zij met het oog op de in november 1996 te houden algemene verkiezingen van verdere ontwikkeling van het vredesproces met Syrië zou afzien. “We moeten tot de laatste dag voor de verkiezingen het vredesoverleg met Syrië voortzetten”, zei hij.

Een hoge militair heeft gisteren in een onderhoud met Israelische militaire correspondenten de situatie in Zuid-Libanon vergeleken met de uitputtingsoorlog die in de jaren zeventig tussen Israel en Egypte langs het Suezkanaal woedde. “Het is een moeilijke en lange oorlog. De vijand (Hezbollah) opereert op uiterst pientere manier in kleine eenheden en in die oorlog vallen er ook doden in onze rangen.”

De uitspraken van Rabin, Peres en generaal Zeev Levine, die in de context van Israels lange strijd tegen Hezbollah in Zuid-Libanon in hun openheid nieuw zijn, weerspiegelen het felle debat in Israelische leidende politieke en militaire kringen over een oplossing voor het Zuidlibanese probleem. Vorige maand sijpelde dat debat door in een aantal kranteartikelen waarin gepleit werd voor eenzijdig Israelisch terugtrekken uit Zuid-Libanon, een idee dat door ten minste twee ministers openlijk werd gesteund. Gisteravond werd Rabin daar niet door het panel journalisten naar gevraagd, wellicht op instructie van Rabin zelf. Tegenover de Jerusalem Post verklaarden raadgevers van Rabin gisteren dat hij tegen eenzijdige ontruiming van Zuid-Libanon is indien de huidige impasse in het vredesoverleg met Syrië aanhoudt.

Over hervatting van het vredesoverleg met Syrië, na het onderhoud deze week tussen de Syrische president Hafez Assad en de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Warren Christopher in Damascus, lopen de meningen in Israel uiteen. Peres is optimistischer dan Rabin dat hervatting van de rechtstreekse besprekingen met Syrië mogelijk is. Minister Christopher is er in Damascus opnieuw van overtuigd dat president Assad nog steeds aanstuurt op een vredesregeling met Israel.