Minder leerlingplaatsen in de gezondheidszorg

DEN HAAG, 2 NOV. Het aantal leerlingplaatsen voor een opleiding binnen een gezondheidsinstelling is gedaald met drieduizend. De instellingen konden dit jaar nog maar 4.300 leerlingen opnemen, vorig jaar waren dat er nog 7.300.

“Bij een ongewijzigd beleid zullen in de toekomst grote tekorten in het verplegend personeel ontstaan”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Zorgfederatie (NZf).

In de zorgsector is het personeelsverloop de laatste jaren kleiner geworden. Het aantal vacatures in de verpleging liep van 31.000 banen in 1992 terug naar 12.000 banen vorig jaar. “Mensen houden vast aan hun baan, omdat ze elders niet aan de slag kunnen. Het ziekteverzuim binnen de instellingen is ook gedaald. Instellingen nemen minder leerlingen in opleiding, omdat ze daarna niet verzekerd kunnen worden van een vaste baan”, aldus de NZf. In de toekomst kan er een personeelstekort ontstaan, omdat met de toenemende vergrijzing van de bevolking meer mensen zullen worden opgenomen.

Vanaf 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor de opleidingsplaatsen niet langer bij de instellingen zelf, maar bij het ministerie van Onderwijs. Maar over de invoering en de financiering van dit nieuwe systeem bestaat nog veel onduidelijkheid. Daarom zijn veel instellngen nu al terughoudender geworden met het aanbieden van nieuwe opleidingsplaatsen.

Volgens de Nederlandse Zorgfederatie kan de vraag en aanbod naar werk het best op regionaal niveau in evenwicht worden gebracht. “Op dit moment is er geen sprake van een structureel tekort van personeel, maar ziekenhuizen moeten snel duidelijkheid krijgen.”