Klacht over hoger onderwijs kan naar Ombudsman

DEN HAAG, 2 NOV. Universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit vallen voortaan binnen het werkterrein van de Nationale Ombudsman. Daardoor kunnen klachten over zaken als werktempo van deze instellingen, bereikbaarheid en administratieve afhandeling aan de ombudsman worden voorgelegd. Ministeries, politie, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen vielen al onder het instituut. Volgend jaar komen daar de provincies bij.