IG Metall bereid af te zien van loonsverhoging

BONN, 2 NOV. De IG Metall, de grootste vakbond in Duitsland en ter wereld, is bereid van inkomensverbetering in 1997 af te zien. Voorwaarde is dat de werkgevers beloven tot het jaar 2.000 onder meer 300.000 nieuwe banen te scheppen en dat de overheid afziet van voorgenomen kortingen in de sociale sector.

De metaalwerkgevers en minister Norbert Blüm (sociale zaken, CDU) hebben positief gereageerd. Blüm sprak van “een belangrijke stap in de goede richting”, de metaalwerkgevers beloofden het “moedige voorstel” volgende week te bespreken.

Klaus Zwickel, voorzitter van de IG Metall, deed zijn voorstel om een nullijn in de CAO voor 1997 te aanvaarden in ruil voor meer werk en minder kortingen in de sociale zekerheid gisteren op een congres van zijn bond in Berlijn. De vakbond, doorgaans 'wage-leader' in de jaarlijkse CAO-strijd in Duitsland, heeft steeds geweigerd zulke vergaande offers te brengen ten behoeve van meer werkgelegenheid.De afgelopen jaren heeft de bond klachten van werkgeverskant dat hoge CAO-niveaus tot meer werkloosheid leiden van de hand gewezen.

Afgelopen voorjaar, toen na vele weken van acties en stakingen een nieuwe CAO met een inkomensverbetering van vier procent voor anderhalf jaar werd afgesloten, was die klacht niet alleen van de metaalwerkgevers gekomen maar ook van de Duitse regering en de Bundesbank. Het in Beieren afgedwongen CAO-akkoord zette de toon voor bijna alle andere CAO's in Duitsland, waarvan de hoogte onlangs nog eens werd gekritiseerd door de zes grootste economische instituten.

Op het congres van zijn bond zei Zwickel gisteren dat hij beseft dat zijn voorstel voor veel leden in de “taboesfeer” ligt. Dat voorstel houdt in dat de IG Metall voor 1997 akkoord gaat met een CAO waarin alleen compensatie voor inflatie wordt gegeven. De metaalwerkgevers moeten in ruil daarvoor beloven in drie jaar 300.000 nieuwe banen te scheppen en garanties voor bestaand werk geven. Ook moeten zij 30.000 langdurig werklozen in dienst nemen, desnoods beneden het CAO-betalingsniveau (wat totnutoe voor de IG Metall ook taboe was). Voorts zouden zij jaarlijks 5 procent meer opleidingsplaatsen aan jongeren moeten bieden. Bedrijven die niet aan zulke voorwaarden voldoen mogen rekenen op vakbondsacties, desnoods ook op stakingen, aldus Zwickel.

    • J.M. Bik