Gouden handdruk (3)

Een eenvoudige oplossing voor het geval dat de afspraak met de heer Van Randwijck niet meer ongedaan kan worden gemaakt. Hij krijgt zijn half miljoen, dat hij op zijn beurt ten goede laat komen aan de bijstandsmoeders.

    • Justus Halbersma