Gouden Handdruk (2)

Welke reden men ook kiest om de gouden handdruk voor de heer Van Randwijck te rechtvaardigen, nooit zal men kunnen rechtvaardigen dat een groot aantal mensen in onze samenleving, die hun beroep uitoefenen met volledige integriteit, inzet en capaciteit, maar door welke omstandigheid dan ook veel en veel minder verdienen dan de heer Van Randwijck, daarmee een dreun in hun gezicht krijgen. Uit rechtvaardigingsoogpunt is er geen argument te vinden dat een dergelijke handdruk rechtvaardigen kan.

    • W.J. Henny