Gouden handdruk (1)

Bij de discussie over 'normen en waarden' zouden politici en bestuurders eens wat minder de burgers in een achterstandssituatie moeten schofferen, en zich eens wat vaker over de eigen integriteit moeten beraden. Zonder schroom wordt geroepen dat niet-werkenden moeten worden 'geprikkeld' om banen te vinden die er niet zijn. Zonder blikken of blozen wordt aan de lopende band regelgeving geproduceerd die niet op een fatsoenlijke manier uitvoerbaar is. Het 'management' van de BV Nederland' zorgt met schaamteloos politiek en maatschappelijk onbenul, bestuurlijk geklungel en falende regelgeving voor het ontstaan van een 'ieder voor zich'-samenleving, geeft alle ruimte aan professionele criminele zakenlieden, en laat zich nu zelfs chanteren door een topambtenaar die is aangesteld om het recht te handhaven. Worden we een 'bananenrepubliek'? Of is de 'Van Randwijck-regeling' het begin van een nieuw beleid met betrekking tot de sociale zekerheid in ons land? Honderdduizenden mensen die afhankelijk zijn van een uitkering en werknemers die om economische redenen ontslag boven het hoofd hangt, zullen daar erg benieuwd naar zijn.

    • P. van Dijk