Fusie organisaties tijdschriftuitgevers

AMSTERDAM, 2 NOV. De leden van de Nederlandse Organisa- tie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU) gaan akkoord met een fusie van hun bond met twee andere belangenorganisaties voor uitgevers. Als de NDP (Dagbladuitgevers) en de KNUB (boekenuitgevers) eveneens hun fiat geven, zal begin volgend jaar het Nederlandse Uitgeversverbond worden opgericht.

Vanmiddag maakte NOTU-voorzitter R. van Rooij tijdens de jaarvergadering van zijn organisatie bekend dat “de leden van de NOTU in eigen kring het akkoord hebben gekregen voor het samenwerkingsmodel”. De leden van de KNUB komen op 23 november samen om te beslissen over de fusie.

Secretaris mr. J. Gast van de NDP - die op 15 november haar jaarvergadering houdt - weet nog niet of zijn organisatie dan al zo ver is om het fiat te geven. “Nog niet alle informatie is er”, zegt Gast. Volgens hem bestaat er nog onduidelijkheid over de financiering van de nieuwe organisatie. Bovendien wordt de nieuwe bond misschien wel op 1 januari opgericht, maar zal dan in de praktijk volgens Gast nog niet kunnen functioneren. “Zo is er nog niet eens een gezamenlijke behuizing”, aldus Gast.

Het Nederlandse Uitgeversverbond moet de gemeenschappelijke zaken behartigen waarmee de drie organisaties nu nog afzonderlijk bezig zijn. Daarbij gaat het om auteursrecht, nieuwe ontwikkelingen als de elektronische snelweg en lobbywerk in Den Haag en Brussel. Onder de paraplu van de Nederlandse Uitgeversverbond zullen volgens de plannen die door de drie besturen zijn gemaakt specifieke 'groepen' actief zijn. De NDP blijft bestaan als een van die groepen om de specifieke belangen van de dagbladuitgevers te behartigen. De NOTU zal zich opsplitsen in groepen voor publiekstijdschriften, vaktijdschriften en omroeptijdschriften. De KNUB vormt afzonderlijke groepen binnen het verbond voor algemene, educatieve en wetenschappelijke boeken.

Volgens Van Rooij zal de nieuwe uitgeversorganisatie zo'n 200 leden tellen die bij elkaar 7,5 miljard gulden omzetten. Van Rooij acht de samenbundeling noodzakelijk: “Er zijn te veel belangen waarvoor gewaakt moet worden om die in de komende woelige jaren alleen te kunnen behartigen.”

De Rooij is positief over de belangstelling van adverteerders voor tijdschriften. Het “toenemend zapgedrag” van tv-kijkers zal de populariteit van adverteren in tijdschriften doen vergroten, aldus Van Rooij. De NOTU verwacht dat er 588 miljoen dollar zal worden uitgegeven aan reclame in tijdschriften. Dat was in 1995 nog 466 miljoen. Zorgen heeft Van Rooij wel om het afnemende percentage van reclamegelden dat naar tijdschriften vloeit.