Correcties & Aanvullingen

Referendum

In de krant van 21 oktober (Na tien jaar nieuwe kans voor referendum-idee, pagina 2) behoeft de passage over de noodzakelijke minimale opkomst bij een referendum een aanvulling. Het is niet zo dat de uitslag van een correctief referendum rechtsgeldig is als ten minste 30 procent van de kiesgerechtigden is opgekomen, maar als ten minste 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden in Nederland zich tegen het wetsvoorstel heeft uitgesproken waarover de volksraadpleging wordt gehouden.

Leendert Schouten

De foto van Leendert Schouten (in de krant van 30 oktober, pagina 2) werd gemaakt door Rob Huibers, niet door Freddy Rikken.

CID

In de krant van 1 november (Het OM moet rechter en politie uit elkaar houden, pagina 7) zijn bij de bewerking van dit artikel twee storende fouten gemaakt. Er staat dat de mensen van de Criminele Inlichtingen Dienst (CID) nu al zijn gedecodeerd met het zegel van de professionele vitaliteit. Bedoeld is: gedecoreerd. Ook staat er dat geheime CID-trajecten zich konden ontwikkelen in onmenselijke richting. Dit moet zijn: onwenselijke richting.