Chemie stuwt resultaten van Shell fors op

ROTTERDAM, 2 NOV. De Koninklijke/ Shell Groep heeft over het derde kwartaal van dit jaar een winst geboekt van 1,053 miljard pond sterling. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar.

In guldens steeg de winst met 20 procent tot 2,657 miljard gulden. Dit heeft het concern vanmiddag bekendgemaakt.

Door de sterke winstgroei is het resultaat op het gemid- delde geïnvesteerde vermogen (ROACE) over de laatste vier kwartalen uitgekomen op 12,66 procent. Aan dit percentage meet Shell de eigen financiële prestaties af. Shell streeft voor het hele concern naar een percentage van boven de twaalf procent, en vijftien procent voor de langer lopende activiteiten. Eerder dit jaar voerde het een te lage prestatie op dit punt aan als een van de voornaamste redenen voor de forse reorganisatie die in Nederland met name bij de stafdiensten wordt doorgevoerd. Shell, dat de ROACE vandaag voor het eerst zelf openbaar maakte, rondde het cijfer neerwaarts af tot 12,5 procent.

In het derde kwartaal nam het concern een bijzondere last van 85 miljoen pond. Zonder die last zou de winst met 41 procent zijn gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 1994. Wanneer de waarderingsverschillen van de voorraden bij het concern buiten beschouwing worden gelaten, steeg de winst met 31 procent tot 1,117 miljoen pond.

De resultaatsverbetering is met name te danken aan de chemie-sector van Shell en de downstream-activiteiten (transport, raffinage en verkoop), die profiteerden van betere marges en hogere volumes. Het sectorresultaat van chemie verdubbelde van 158 miljoen pond tot 317 miljoen pond, de downstream-resultaten stegen, gecorrigeerd voor voorraden met 18 procent van 491 miljoen pond tot 577 miljoen pond.

Upstream, bij exploratie en produktie van olie en gas, daalde het sectorresultaat vóór buitengewone lasten van 350 miljoen pond tot 344 miljoen pond. Het produktievolume nam weliswaar toe, maar de olieprijs daalde in het derde kwartaal tot gemiddeld 16,15 dollar per vat, tegen 16,70 dollar een jaar geleden.

Over de eerste negen maanden van dit jaar kwam het netto resultaat van de Koninklijke/ Shell groep uit op 3,6 miljard pond (9,2 miljard gulden), tegenover 2,4 miljard pond over de eerste drie kwartalen van vorig jaar. Gecorrigeerd voor voorraadeffecten bedroeg het resultaat 3,7 miljard pond (6,79 miljard gulden), 2,37 miljard pond meer dan vorig jaar.

Het kwartaalresultaat bevindt zich iets onder het gemiddelde van de verwachtingen op de beurs. Shell waarschuwde vanmorgen voor een “moeilijk bedrijfsklimaat” met olieprijzen en raffinagemarges die onder druk staan. Voor de chemie verwacht het concern een afzwakkende vraag, maar onderstreept dat deze sector geen conjuncturele daling heeft ingezet. Op het Damrak leidde het nieuws tot een lichte koersdaling met 1,40 gulden tot 194,60 gulden.