CBS: groei van aantal banen zet fors door

DEN HAAG, 2 NOV. De groei van het aantal banen zet fors door. Aan het einde van het tweede kwartaal was het aantal banen 80.000 hoger in vergelijking met het tweede kwartaal 1994.

Sinds het begin van dit jaar ligt de groei van het aantal banen op 25.000 tot 30.000 per kwartaal. Dit blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen heeft gepubliceerd.

Na een daling in 1993 ging het aantal banen van werknemers in de loop van 1994 weer stijgen, gemiddeld met ongeveer 10.000 per kwartaal. De stijging in 1994 heeft zich in de eerste twee kwartalen van 1995 voortgezet. Afgezien van seizoeninvloeden steeg het aantal banen in het eerste kwartaal met 30.000 in het tweede kwartaal met 27.000. Desondanks is de toename van het aantal banen in het eerste halfjaar minder sterk dan in het topjaar 1990.

In het tweede kwartaal van 1995 steeg het aantal banen in de commerciële diensten (exclusief uitzendbanen) met 17.000. In 1994 was het groeitempo lager, namelijk gemiddeld 10.000 per kwartaal. Het aantal banen van uitzendkrachten nam in het tweede kwartaal met ongeveer 3.000 toe. In 1994 steeg het aantal uitzendkrachten nog met gemiddeld 10.000 per kwartaal.

Na jaren van daling neemt de werkgelegenheid in de industrie (exclusief uitzendkrachten) weer toe. In de periode 1990-1994 daalde het aantal banen in de industrie met ongeveer 100.000. In 1994 zwakte de daling af en in het tweede kwartaal van dit jaar was er een toename van het aantal banen. Afgezien van seizoensinvloeden steeg het aantal banen in het tweede kwartaal met 3.000. Daar komt bij dat een aanzienlijk deel van de uitzendkrachten in de industrie werkt. De feitelijke werkgelegenheidsgroei in de industrie was dus waarschijnlijk meer dan 3.000 banen. Hoewel het aantal banen in de bouwnijverheid eveneens toenam, is de werkgelegenheid in deze bedrijfstak in de afgelopen anderhalf jaar tamelijk stabiel.