Bodemvervuiling

Wat heeft de directeur van het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de WHO, de heer Van der Heijden (W&O 19 okt.) tegen het registreren van klachten van burgers over ziekten en aandoeningen die mogelijk verband houden met het milieu?

In het artikel wordt onder andere melding gemaakt van het geval boer Peterman in Twente (en niet Peters zoals abusievelijk vermeld). Het Europese Hof bepaalde onlangs dat de Staat onzorgvuldig met de belangen van de heer Peterman is omgesprongen. Hoewel Van der Heijden beweert dat er geen H.C.H. in de grond van Peterman is gevonden, is er volgens het rapport opgesteld door het Ministerie van landbouw in mei 1988 wel degelijk sprake van H.C.H. De koeien van Peterman zijn namelijk ziek geworden door H.C.H. en gebromeerde stoffen. De heer Luttikhuis, raadslid Gemeentebelangen, verzoekt de gemeente Weerselo nogmaals bodemonderzoek te laten verrichten.

Zoals veel burgers ben ik ingenomen met het Meldpunten-netwerk Gezondheid en Milieu. Wij burgers werden tot nu toe nooit serieus genomen met onze gezondheidsklachten waarvan we vermoeden dat ze met het milieu te maken hebben. Het is kennelijk voor de heer Van der Heijden moeilijk te verteren om met mondige burgers te maken te hebben.

    • M. Leusink