Bodemvervuiling (2)

WHO-man Van der Heijden kreeg in de bijlage W&O alle ruimte om zijn hobby 'Je kunt niet ziek worden van het milieu' toe te lichten. Dit in tegenspraak tot meer wetenschappelijke visies op het probleem milieu en gezondheid. Zo sterven er volgens Brunekreef, hoogleraar in Wageningen, jaarlijks 8000 mensen ten gevolge van fijn stof. Van der Heijden moet dergelijke zaken verderop in zijn betoog ook toegeven.

Inderdaad is de oorzaak van vele effecten nooit voor 100 procent te bewijzen. Maar onze kennis omtrent de kwantitatieve effecten van schadelijke milieufactoren op de totale volksgezondheid is nog gering. Ongenuanceerde uitspraken als die van Van der Heijden zijn overtrokken. Van der Heijden had al van zich laten horen door zijn voorzitterschap van het wetenschappelijke genootschap ARISE, waar hij propageerde dat wij allen zonder schade kunnen drinken en roken. Terwijl de schadelijkheid van roken voldoende is aangetoond.

In de VS maken vrouwen zich inderdaad ongerust over de epidemie van borstkanker, die in de VS en hier tienduizenden vrouwen teistert. Ze verlangen beter medisch-biologisch onderzoek en ze worden gesteund door gekwalificeerde vrouwelijke wetenschappers die daarover publiceren in vaktijdschriften als Scientific American. Ook in ons land richten vrouwelijke wetenschappers zich op deze nieuwe milieu-gezondheidsproblematiek, zoals bijvoorbeeld Janna Koppe, hoogleraar medische faculteit Amsterdam, die door Van der Heijden ten onrechte wordt aangevallen. Niks vage New-age toxicologie, maar moedige voorlopers. Ze verdienen juist alle steun, evenals de vrijwilligers die zich bezig houden met de problemen rond gezondheid en milieu.

Dat je in extreme gevallen ziek kunt worden van bodemvervuiling hebben sommige slachtoffers van bodemsaneringsaffaires in ons land - Steendijkpolder in Maassluis, Volgermeerpolder bij Amsterdam, Coupépolder in Alphen - aan den lijve ondervonden. Bij de bodemvervuiling in Love Canal in de VS, een uitgestrekte chemische afvalbelt (waarin dioxine), is wel degelijk gezondheidsschade aangetoond: door een vrouwelijke wetenschapper, die de actiegroep te hulp kwam.

Wetenschappers als Van der Heijden ontkennen zelfs, dat de verhoogde kindersterfte in de zwarte driehoek tussen Polen-(Oost)Duitsland en Tsjechië met een hoge concentraties aan rookgassen, veroorzaakt zou zijn door de milieuverontreiniging. Er zijn zelfs wetenschappers, die ontkennen dat in de Oekraïne duizenden slachtoffers van de Tsjernobyl-ramp zijn gestorven. De feiten spreken andere taal.

    • Dr J.W. Copius Peereboom