Akzo Nobel ziet winst in derde kwartaal licht stijgen tot 324 miljoen

AMSTERDAM, 2 NOV. Het chemieconcern Akzo Nobel heeft in het derde kwartaal van dit jaar een netto winst van 324 miljoen gulden geboekt. Dat is twee miljoen gulden meer dan in het overeenkomstige kwartaal van vorig jaar. De nettowinst over de eerste negen maanden bedroeg 1.113 miljard tegenover 891 miljoen gulden in dezelfde periode van '94.

Op de Amsterdamse effectenbeurs zakte de koers rondom het middaguur met 7,80 gulden tot 172,50 gulden.

De nettowinst vóór buitengewoon resultaat bedroeg 1.073 miljoen, een stijging van 11 procent ten opzichte van vorig jaar, toen de winst 966 miljoen was. Het concern heeft dat vanochtend in Amsterdam bekendgemaakt. Het bedrijfsresultaat bedroeg 494 miljoen in het derde kwartaal, vergeleken met 487 miljoen in het derde kwartaal van '94, wat een marge van respectievelijk 9,5 procent en 9,0 procent van de omzet betekent.

Hoewel de verkoopprijzen gemiddeld 5 procent hoger lagen, bleef de omzet van 5,2 miljard in het derde kwartaal 4 procent achter bij het niveau van 1994. Dat is vooral een gevolg van de omrekening van vreemde valuta (4 procent), afstoting van bedrijven (3 procent) en lagere volumes (2 procent).

De netto winst per aandeel bedroeg 15,66 gulden tegenover 12,54 gulden in 1994. De gang van zaken bij de meeste onderdelen van de chemie was beter dan vorig jaar, zo zei dr. S. Bergsma, lid van de raad van bestuur, vanmorgen. Desalniettemin was het bedrijfsresultaat bij de chemie lager dan in het derde kwartaal van het vorige jaar, vooral als gevolg van een lagere omzet en hogere kosten bij de Amerikaanse dochter Salt America en een te laag prijspeil voor kraakkatalysatoren.

Door de voortdurende druk op de markt en een iets lager afzetvolume was het bedrijfsresultaat van de verfafdeling van Akzo in het derde kwartaal lager dan vorig jaar. De resultaten van de farmaceutische bedrijven van Akzo Nobel lagen in het derde kwartaal boven het niveau van vorig jaar, wat voornamelijk te danken is aan toegenomen afzetvolumes bij het in Oss gevestigde Organon, dat receptplichtige medicijnen maakt, en Intervet, dat gespecialiseerd is in diergeneeskundige preparaten.

Volumegroei, vooral bij textielvezels en het effect van kostenbesparende maatregelen droegen bij tot een verbetering van de resultaten van de vezelsector van Akzo vergeleken met die van het derde kwartaal in 1994, ondanks hogere grondstofkosten en een aanhoudende druk op de verkoopprijzen.

De uitgaven aan investeringen, die Akzo het derde kwartaal heeft gedaan bedroegen 405 miljoen gulden, en brachten daarmee het totaal over de eerste negen maanden van dit jaar op 1.125 miljoen gulden. Daarmee ligt dat bedrag enigszins boven het niveau van vorig jaar.

Het personeelsbestand van Akzo Nobel bedroeg op 30 september van dit jaar 70.200, daarmee is het totaal met 200 gedaald ten opzichte van eind 1994. Bij de farmaceutische takken werden in totaal 300 werknemers aangenomen, terwijl elders in de bedrijven van Akzo het aantal werknemers met in totaal 500 verminderde.