Afschaffen ziekenfonds krijgt steun van PvdA'er

DEN HAAG, 2 NOV. Het Tweede-Kamerlid R. van der Ploeg (PvdA) staat positief tegenover het idee van VVD-fractievoorzitter Bolkestein om het ziekenfonds af te schaffen. “Dat idee is bespreekbaar voor de langere termijn”, zegt de financieel woordvoerder van de PvdA-fractie in een vraaggesprek met deze krant.

De PvdA-fractie is verdeeld over het idee van Bolkestein. Van der Ploeg's fractiegenoot Oudkerk, woordvoerder volksgezondheid, typeerde de uitspraken van de VVD-leider eerder als 'oud-ideologisch nieuws'. Coalitiegenoot D66 wil “een stapsgewijze discussie” over het ziekenfonds.

Bolkestein wil binnen twintig jaar de ziekenfondsverzekering afschaffen. Risico's die onverzekerbaar zijn, bijvoorbeeld dementie, wil de VVD-leider onderbrengen in een volksverzekering (AWBZ). Daarnaast kunnen werknemers, ambtenaren en zelfstandigen zich particulier verzekeren tegen ziektekosten. De rol van de overheid wordt beperkt tot die van regelgever en toezichthouder. Minder kapitaalkrachtige Nederlanders die de marktpremie niet kunnen betalen, moeten door de overheid fiscaal worden gecompenseerd via een “individuele tegemoetkoming premie zorg”, naar analogie van de individuele huursubsidie.

Van der Ploeg: “Bolkestein pleit voor een basispakket aan zorg, dat zowel kan worden verstrekt door particuliere verzekeraars als huidige ziekenfondsen. Het is voor het eerst dat ik een VVD'er voor een dergelijke convergentie van ziekenfondsen en particuliere verzekeringen tegen ziektekosten en voor inkomensafhankelijke financiering hoor pleiten.” In het nieuwe systeem moet de overheid volgens Van der Ploeg een “krachtige” invloed houden. Zij legt de premies aan banden en verzekert wettelijk toegang tot verzekeringen.