Afkoopzaak trilt na in PvdA

DEN HAAG, 2 NOV. En nog is de 'affaire-Van Randwijck' niet voorbij. Kwam eergisteren minister Sorgdrager van justitie bijna ten val als gevolg van haar dure afvloeiings-afspraak met de Amsterdamse procureur-generaal, en liep gisteren D66-fractievoorzitter Wolffensperger een fikse schram op door kritiek binnen zijn partij op zijn falende regie, vandaag trilt de kwestie nog na in de PvdA-fractie.

Vanmorgen liet de sociaal-democraat A. Duivesteijn desgevraagd weten dat wat hem betreft de aanval op minister Sorgdrager door zijn fractievoorzitter Wallage “eleganter had gekund”. Hij en “meer mensen in de fractie” hadden liever “een andere motie” gezien dan de motie die Wallage dinsdagavond samen met Bolkestein (VVD) en Wolffensperger (D66) concipieerde. Daarin stond dat de afvloeiingsregeling “niet tot stand had behoren te komen”. Een andere PvdA-parlementariër, Van Oven, vindt dat de PvdA-fractie door Wallage onvoldoende betrokken is bij de totstandkoming van de motie.

Duivesteijn heeft inhoudelijke kritiek. Wat hem betreft had de motie “zich meer op de toekomst gericht” door slechts uit te spreken dat voortaan een 'deal' zoals die met Van Randwijck niet meer moet worden gesloten. “Dan had het debat waarschijnlijk een heel andere lading gekregen en had Sorgdrager de motie ook anders opgevat”, aldus Duivesteijn. Nu beschouwde Sorgdrager de uitspraak als een verkapte motie van wantrouwen.

De PvdA'er was al eerder opgevallen door zijn interventie dinsdagavond tijdens het debat over de afvloeiingsregeling van Van Randwijck. Toen GroenLinks-fractievoorzitter P. Rosenmöller naar zijn smaak te hard inhakte op Sorgdrager - Rosenmöller noemde de verdediging van de bewindsvrouw “voor een deel knullig en voor een deel klungelig” - sprong Duijvestein naar de interruptiemicrofoon.

Pagina 3: Fractieleider D66 maakte 'taxatiefout' bij Sorgdrager

Omdat Sorgdrager eerder haar fouten in deze kwestie had toegegeven vond Duijvestein de aanval van Rosenmöller unfair. “Er staat hier een minister die in de richting van de Kamer heeft gesteld dat het allemaal niet fantastich is geweest. Dan verbaast het mij met welk een gretigheid u dat inwrijft en inpepert”, zei Duivesteijn.

Gisteren reageerden de twee fractie-leiders van D66 in de Tweede en Eerste Kamer hun onvrede al af op Wallage. Volgens Wolffensperger had de PvdA-fractievoorzitter een zwaardere uitleg aan de motie gegeven dan van te voren met hem en Bolkestein was afgesproken. Voor de radio oefende senator Schuyer kritiek uit op de PvdA-fractieleider maar ook op zijn partijgenoot Wolffensperger. De D66-senator noemde het “nogal onbegrijpelijk dat de regeringsfracties een forse schrobbering aan het adres van Sorgdrager hebben neergelegd in een motie in plaats van te volstaan met een mondeling standje”.

Schuyer nam het uitdrukkelijk voor Sorgdrager op. “Er komt een moment dat het debat in de prestige-sfeer schiet.” Ook politiek leider H. van Mierlo sprak zijn opluchting uit over het feit dat Sorgdrager voor het kabinet behouden was gebleven. Zuiniger was hij over Wolffensperger. Of de fractievoorzitter schade op had gelopen door de motie te ondertekenen wilde hij niet zeggen. “Ik ben van de oude slag, ik ga liggen voor de mensen die in mijn ploeg zitten”, wilde Van Mierlo slechts kwijt.

Het was gistermiddag aan Wolffensperger om zijn handelwijze tegenover zijn fractie te verdedigen. Hoe was precies de communicatie tussen hem en Sorgdrager verlopen? Had hij in het debat zelf Sorgdrager niet meer in bescherming moeten nemen? Het waren maar enkele van de vragen die op de geprangde fractievoorzitter werden afgevuurd.

Na de vergadering lichtte Wolffensperger zijn verdediging tegenover de pers toe. Hij begon met een schuldbelijdenis. Wolffensperger zei een “taxatiefout” te hebben gemaakt. Hij zei niet te hebben zien aankomen dat Sorgdrager de gewraakte motie anders zou opvatten dan hij hemzelf had bedoeld. Wat Wolffensperger betreft was het slechts om een “onschuldige motie” gegaan. In een mondelinge toelichting aan Sorgdrager had hij reeds duidelijk gemaakt dat de indieners er geenszins verminderd vertrouwen in het beleid van de minister mee wilden uitdrukken.

Pijnlijk werd Wollfenspergers uitleg toen hij een andere voorstelling van de communicatie met Sorgdrager gaf, dan zijzelf. De minister verklaarde gisteravond voor het NOS-journaal de motie “nauwelijks” te hebben gezien. Volgens Wolffensperger moest dat een “misverstand” zijn: hij had haar de tekst van de motie en de politieke context mondeling duidelijk gemaakt.

    • Kees Versteegh