Speciaal team moet kansloze asielzoeker sneller uitzetten

DEN HAAG, 1 NOV. De overheid moet asielzoekers die geen kans maken op een verblijfsvergunning, sneller uitzetten. Een speciaal team met medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee moet daarvoor zorgen.

Dit schrijft het organisatiebureau Berenschot, dat in opdracht van het ministerie van justitie de effectiviteit van het asielbeleid heeft onderzocht. Het rapport is gisteren verschenen.

Berenschot hekelt de lange procedures voordat asielzoekers uitsluitsel krijgen over toelating tot Nederland. Die procedures duren gemiddeld 11,6 maanden. “De wettelijke maatregelen die zijn genomen om deze tijden terug te dringen, hebben tot nu toe weinig effect gehad”, schrijft het bureau.

Het rapport van Berenschot over het Nederlandse asielbeleid is het derde dat in één maand verschijnt. Begin oktober publiceerden de Algemene Rekenkamer en het bureau Regioplan twee onderzoeken, waaruit ook bleek dat het asielbeleid is vastgelopen.

In tegenstelling tot de Algemene Rekenkamer en het bureau Regioplan legt bureau Berenschot de schuld niet uitsluitend bij het ministerie van justitie. Zo zou het ministerie van buitenlandse zaken sneller ambtsberichten moeten leveren over de situatie in de landen van herkomst en moeten politici zich minder bemoeien met individuele, uitgeprocedeerde asielzoekers. Met een beroep op het geweten van de Kamerleden proberen sommige vluchtelingen alsnog een verblijfsvergunning te krijgen.

Ook heeft Berenschot kritiek op de vele procedures die asielzoekers bij de vreemdelingenrechter aanspannen als Justitie hun aanvraag voor een verblijfsvergunning afwijst. Volgens het organisatiebureau moet dit aantal procedures sterk worden verminderd. Het bureau pleit daarbij voor een andere beloning van advocaten en rechtshulpverleners. Nu krijgen zij betaald naar rato van de lengte van de juridische procedure. Berenschot vindt een financiële vergoeding naar prestatie of het geven van een vast bedrag per zaak beter.

In een eerste reactie hekelt Vluchtelingenwerk deze aanbeveling van Berenschot. De belangenorganisatie meent dat het grote aantal procedures wordt uitgelokt omdat veel afwijzingen van het ministerie van justitie van slechte kwaliteit zijn.