School moet van rechter verder gaan met fusie

ROTTERDAM, 1 NOV. Het schoolbestuur van de meao in Oude Tonge moet opnieuw onderhandelen over een fusie met het Albeda College in Rotterdam. Zo kan sluiting van de kleine school met ruim driehonderd leerlingen in Oude Tonge worden voorkomen.

Dat heeft de president van de Rotterdamse rechtbank, mr. J. Mendlik, gisteren in kort geding bepaald. Vorige week spande de medezeggenschapsraad van de meao samen met drie docenten en vier vakbonden een kort geding aan tegen het eigen schoolbestuur. Ze eisten dat de in juni door het schoolbestuur afgeblazen fusie met het Albeda College voor middelbaar beroepsonderwijs alsnog wordt doorgezet. Zelfstandig voortbestaan is onmogelijk omdat de school al meer dan drie jaar te weinig leerlingen heeft. De school had daarom eigenlijk in augustus 1994 moeten sluiten.

In juni staakte het schoolbestuur van de meao de fusiebesprekingen met het Albeda College hoewel al twee jaar werd onderhandeld tussen beide scholen en een intentieverklaring al was ondertekend. Als reden werd opgegeven dat het Albeda College onvoldoende waarborgen zou geven, onder meer voor toegezegde uitbreiding van de meao met twee afdelingen - een voor middelbaar dienstverlenend en gezondheidsonderwijs (mdgo) en een voor middelbaar technisch onderwijs (mto). Besloten werd opnieuw te onderhandelen met een eerder afgewezen fusiepartner, het Zadkine College.

De rechtbankpresident wijst er in zijn vonnis op dat onderhandelen met het Albeda College de meest verantwoorde keuze is. Het ministerie van onderwijs heeft geschreven dat bekostiging van de school in Oude Tonge is gewaarborgd, als de fusie met het Albeda College doorgang vindt. Of dat ook geldt bij een fusie met het Zadkine College is onzeker, aldus de president.