Roh voor rechter in geldaffaire Z-Korea

SEOUL, 1 NOV. De vroegere Zuidkoreaanse president Roh Tae Woo heeft zich vandaag voor de rechter moeten verantwoorden wegens de omvangrijke smeergeldaffaire die zich tijdens zijn bewind (1988-1993) heeft afgespeeld. Roh (63) gaf vorige week al volmondig toe destijds een miljoenenfonds te hebben opgebouwd. Roh was in 1987 de eerste Zuidkoreaanse president in lange tijd die democratisch werd gekozen.

“Het spijt me”, zei Roh vandaag bij de ingang van het kantoor van de openbare aanklager in Seoul. Binnen werd hij langdurig ondervraagd over het fonds met smeergeld, dat volgens zijn eigen opgave tijdens zijn presidentschap 654 miljoen dollar bevatte. Roh zei vorige week dat hij daarvan nog ruim 200 miljoen dollar over heeft. Het geld staat op verscheidene bankrekeningen, onder valse namen. De Zuidkoreaanse justitie wil van de voormalige leider weten of hij de volledige waarheid heeft gesproken, op welke manier het fonds tot stand is gekomen en wat er met de andere miljoenen is gedaan; justitie beraadt zich over verdere stappen. Naar verluidt zouden vrijwel alle grote bedrijven in Zuid-Korea Roh tijdens zijn ambtstermijn financieel hebben ondersteund.

De huidige president, Kim Young Sam, heeft toegezegd de zaak tot op de bodem te zullen uitzoeken, maar waarnemers vragen zich af of hij dat ook werkelijk zal doen, aangezien ook Kims naam in verband is gebracht met het smeergeld. Kim voerde tussen 1988 en 1990 de oppositie tegen Roh aan, tot de partijen van beide politici, samen met een derde partij, onverwachts besloten tot een fusie en de Democratisch-Liberale Partij (DLP) vormden. Kim Young Sam werd bij de presidentsverkiezingen van eind 1992 gekozen tot opvolger van Roh. De huidige oppositie zegt nu dat de verkiezingscampagne van Kim werd gefinancierd met geld uit het smeergeldfonds.

Het staat nog niet vast of Roh Tae Woo ook zal worden vervolgd wegens het overtreden van de wet. Rohs voorganger Chun Doo Hwan, die tussen 1979 en 1988 aan het hoofd stond van een militair bewind in Zuid-Korea, werd een jaar na zijn aftreden schuldig bevonden aan corruptie op grote schaal. Maar Chun beleed in het openbaar zijn zonden, stortte enige miljoenen dollars in de staatskas en verbleef vrijwillig, als een zelf-opgelegde kastijding, een jaar lang in een boeddhistisch klooster. Tegen Chun werden verder geen juridische stappen genomen.

Roh Tae Woo ging er met zijn schuldbekentenis, die vorige week rechtstreeks op de televisie werd uitgezonden, mogelijk van uit dat ook hij er op die manier vanaf zou komen. Maar de grote publieke afschuw over het corruptieschandaal noopte de regering ertoe Roh nader aan de tand te voelen. (AP, Reuter)