Politiechef Schiermonnikoog weg

LEEUWARDEN, 1 NOV. Politiechef S.R.L. Lancée van Schiermonnikoog wordt overgeplaatst naar Leeuwarden wegens een vertrouwensbreuk met burgemeester J.W. Boekhoven van het eiland.

In een brief aan de korpsbeheerder van de Friese politie, burgemeester H.H. Apotheker van Leeuwarden, schreef Boekhoven dat er tussen het openbaar bestuur en Lancée geen vertrouwensrelatie meer bestaat. Onderzoek van de rijksrecherche bevestigde dat de verhouding “grondig” is verstoord. Aanleiding hiertoe vormt een “opeenhoping van feiten”, aldus Apotheker. Lanceé zou al een jaar niet goed hebben gefunctioneerd.

De zogenoemde affaire-Brands was de druppel die de emmer deed overlopen. Op het waddeneiland (1.000 inwoners) kwam deze zomer een geruchtenstroom op gang over wethouder Brands, die in de nachtelijke uren in beschonken toestand in slaapkamers van vrouwelijke eilandbewoners zou zijn binnengedrongen. Een onderzoek door de rijksrecherche zuiverde hem echter van elke blaam. De wethouder was ervan overtuigd dat Lancée de bron van de kwaadsprekerij was. Uit het onderzoek naar het functioneren van de politiechef is niet gebleken dat hij de lasterpraatjes ook daadwerkelijk verspreidde, maar de voedingsbodem voor een groeiend wantrouwen was gelegd.

Ook het feit dat Lancée al vijftien jaar op Schier functioneerde en volop deel uitmaakte van de kleine eilander gemeenschap kan een rol hebben gespeeld bij de onderlinge scheefgegroeide verhouding, aldus plaatsvervangend korpschef L. Diepenhorst van de regiopolitie Friesland. “In het algemeen kunnen er dan snel irritaties groeien, als je heel eigen bent op een eiland.” Lancée zit al drie maanden met ziekteverlof thuis. Hem worden verder geen disciplinaire maatregelen opgelegd. Volgens Diepenhorst zag de eilander politiechef ook in dat hij niet goed meer kon functioneren op Schiermonnikoog.