Nieuwe regels voor gedrag Europese Commissarissen

BRUSSEL, 1 NOV. Leden van de Europese Commissie mogen zich niet langer laten betalen voor het schrijven van artikelen of het houden van spreekbeurten.

Als ze besluiten een boek te schrijven, moeten ze commissievoorzitter Jacques Santer daarvan op de hoogte stellen. Die verwacht dat ze bij het schrijven collegiaal en discreet zijn.

Dat hebben de Commissarissen gisteren afgesproken. De Commissie zal haar interne gedragscodes verduidelijken en deze herziene regels over enkele weken publiceren. De Eurocommissarissen kwamen tot dit besluit nadat vorige week commotie was ontstaan over het uitlekken van een - inmiddels ingetrokken - boek van de Deense Commissaris voor milieu Ritt Bjerregaard.

In een 'dagboek', waar een Deense krant de hand op wist te leggen, noemt Bjerregaard de Franse president Jacques Chirac iemand die 'stoer' wil overkomen en zegt ze dat de Duitse bondskanselier Helmut Kohl een “afwezige indruk” maakt. Over haar Spaanse collega Marcelino Oreja schrijft de Deense: “Het is moeilijk uit te vinden wat hij eigenlijk bedoelt.” Over de Duitse Eurocommissaris Martin Bangemann verklaart Bjerregaard dat ze zich verbaast als hij een keer wèl aanwezig is op een vergadering van de Commissie. Na een onderhoud met Commissievoorzitter Jacques Santer, besloot Bjerregaard haar Kommissaerens Dagbog in te trekken.

De Eurocommissarissen spraken gisteren ook af dat ze de royalties van een boek wel mogen houden. Volgens de Commissie kan een boek nuttig zijn en creëert de betaling geen economische afhankelijkheid, zoals dat wel het geval is bij het betaald schrijven van artikelen. Eind september was Bjerregaard ook al in opspraak gekomen, toen bleek dat ze zich had laten betalen voor het schrijven van een column in een Deens dagblad. Het oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap, het Verdrag van Rome, stelt dat leden van de Commissie geen bijbanen mogen bekleden - of die nu betaald zijn of niet. Met die regel streefden de opstellers van het verdrag ernaar belangenverstrengeling te voorkomen.

Bjerregaard is niet de eerste Eurocommissaris die in opspraak raakt wegens bijklussen. Eerder kwam de Duitse commissaris Bangemann in opspraak omdat hij geld gevraagd zou hebben voor spreekbeurten. Handelscommissaris Sir Leon Brittan werd vorig jaar betaald voor het schrijven van een boek, maar dat wil de commissie dus toestaan.

Over een ander heikel punt, betaalde dienstreizen, spraken de Commissarissen af dat, indien ze worden uitgenodigd, zij reis- en verblijfskosten mogen laten betalen. Maar indien de Commissieleden daarboven nog een persoonlijke vergoeding krijgen, moeten zij deze retourneren of aan een goed doel schenken.

De gedragscode gaat ook gelden voor Commissiemedewerkers. Onlangs werd een Britse medewerker van de Commissie, Bernard Connolly, geschorst na het verschijnen van zijn boek The rotten heart of Europe waarin hij zich zeer sceptisch uitlaat over een Europese economische en monetaire unie.