Landbouw biedt de meeste kansen

De buitenlandse investeringen in Oekraïne zijn vorig jaar gedaald tot 744 miljoen dollar. In 1993 werd nog een miljard dollar geinvesteerd. De oorzaak daarvan was de aanhoudende politieke onzekerheid in het land door de grote invloed van de communisten in het parlement. Met nieuwe wetgeving lijkt het klimaat voor investeringen te verbeteren.

Het merendeel van de buitenlandse ondernemers kiest in de economische relaties met Oekraïne voor de handel. Nederland voerde in de eerste negen maanden voor ongeveer 130 miljoen gulden in aan onder meer ijzer, staal en zaden. De export naar Oekraïne omvatte in dezelfde periode ongeveer 124 miljoen gulden.

De belangrijkste sector in Oekraïne is de landbouw, die goed is voor ongeveer een kwart van het bruto binnenlands produkt (bbp) en 30 procent van de werkgelegenheid. De Economische Voorlichtings Dienst (EVD) ziet de landbouw als de meest kansrijke sector voor de Nederlandse investeerder.

Het land beschikt ook over grote hoeveelheden delfstoffen zoals steenkool en metalen, waaronder ijzer, kwik, nikkel, titanium en goud. De voorraad mangaan is waarschijnlijk de grootste ter wereld. Voor de ontwikkeling van deze sectoren blijft Oekraïne, tot voor enkele jaren goed voor een derde van de totale produktie in de toenmalige Sovjet-Unie, afhankelijk van donoren zoals de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Oost-Europabank (EBRD).

Een van de grootste problemen in Oekraïne is de energievoorziening. De import van gas en olie is moeilijk door gebrek aan buitenlandse valuta. De warmtekracht- en kerncentrales leveren niet voldoende capaciteit en zijn bovendien zeer vervuilend. In Zaparozje heeft het Nederlandse KEMA voor een warmtekrachtcentrale een systeem ontwikkeld om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Het project waarvoor Deloitte & Touche hoofdcontractant is, werd betaald door de Wereldbank en de Nederlandse overheid.

Een ander probleem is de enorme energieverspilling in de centrales en daarin ligt volgens de EVD een kans voor Nederland. KEMA wil een systeem ontwikkelen om energie te besparen in de centrales, die dat zouden moeten betalen uit de opbrengst van steenkool.

Kansrijk zijn volgens de EVD ook investeringen in wegen en luchthavens, die Oekraïne wil benutten als scharnierpunt bij de handel tussen Europa en Azië.