Energiebedrijven willen strijd met PTT aangaan

ROTTERDAM, 1 NOV. Enertel, het samenwerkingsverband van negen grote regionale energiebedrijven, heeft definitief besloten een aanvraag bij Verkeer en Waterstaat in te dienen om volgend jaar een tweede openbaar telecomnetwerk te mogen exploiteren.

Het consortium bindt daarmee de strijd aan met het landelijke net van PTT Telecom. Opzet van de energiebedrijven is hun landelijke glasvezelnet, dat nu gebruikt wordt voor interne telecommunicatie, te koppelen aan de regionale kabelnetten. Deze zijn veelal in het bezit van dochterondernemingen. Via deze infrastructuur zegt Enertel bijna alle bedrijven en huishoudens te kunnen bereiken.

Enertel zegt volgend jaar, wanneer minister Jorritsma de tweede landelijke infrastructuurvergunning toekent, al 70 procent van de Nederlanders de keuze te kunnen bieden wie hun telecommunicatiediensten verzorgt: PTT Telecom of het kabelbedrijf in samenwerking met Enertel. Op basis van het huidige prijspeil van de concurrent zegt Enertel prijzen te kunnen hanteren die “tientallen procenten” lager liggen, hetgeen “zeker de eerste zeven jaar kan worden gehandhaafd”. Openbare spraaktelefonie, nu nog exclusief terrein van PTT Telecom, kan echter pas in 1998 worden aangeboden.

Het projectteam van Enertel bepaalt vandaag de laatste details met betrekking tot het al door commissarissen goedgekeurde ondernemingsplan. Op basis daarvan zullen de energiebedrijven hun huidige infrastructuur geschikt maken voor landelijke telefonie. Enertel zegt inmiddels opdrachten 'uit de markt' te hebben verkregen om volgend jaar landelijke verbindingen te leveren. Namen kan een woordvoerder desgevraagd niet geven.

Het bedrijf gaat ervan uit dat 's lands twee grootste kabeltelevisienetten, die van Casema (1,2 miljoen abonnees in West- en Midden-Nederland) en het Amsterdamse A 2000 (het voormalige KTA, 480.000 aansluitingen) zich binnenkort bij het Enertel-initiatief aansluiten. KTA werd vorig jaar gekocht door Philips en US West voor 700 miljoen gulden, met de bedoeling de investering zo snel mogelijk via nieuwe telecom-diensten renderend te maken.

De beoogde participatie van Casema, dat bevestigt met Enertel in gesprek te zijn, kan op moeilijkheden stuiten. Het bedrijf is voor driekwart in handen van Koninklijke PTT Nederland (KPN), tevens eigenaar van PTT Telecom. De overheid heeft eerder laten weten dat KPN meer afstand moet nemen tot Casema, om te garanderen dat er 'echte' concurrentie op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur komt.

Enertel zegt nadrukkelijk te kiezen voor een regionale aanpak, waarbij de kabelbedrijven het contact met klanten onderhouden en het dienstenaanbod bepalen. Dat zou aansluiten bij “het gegeven dat 70 procent van het telecommunicatieverkeer zich binnen regio's zal afspelen”. Enertel zal vooral optreden als facilitair bedrijf, hoewel het zelf werving en beheer van nationale klanten (banken, supermarktketens en dergelijke) voor zijn rekening neemt.

Pagina 21: NS Telecom zegt ook mee te dingen

Juist die keuze voor een 'regionaal primaat' was medio dit jaar reden dat Enertel en Nederlandse Spoorwegen het plan opgaven gezamenlijk als concurrent voor de PTT op te treden. NS wilde, in tegenstelling tot de energiebedrijven, een sterk gecentraliseerde landelijke aanpak. Beide ondernemingen gingen vervolgens hun eigen weg.

Enertel zegt nu over het beste netwerk te beschikken en geeft zichzelf “de beste papieren om de tweede aanbieder voor vaste (niet-mobiele, red.) telecommunicatie in Nederland te worden”. Het bedrijf meent dat “geen enkele andere aanbieder of combinatie van aanbieders een netwerk kan aanbieden met een dergelijke hoge aansluitingsfactor, op een vergelijkbaar korte termijn en tegen zulke lage kosten”.

NS Telecom, aldus een woordvoerder, handhaaft zijn voornemen ook te dingen naar een infrastructuurvergunning, maar kan nog niet zeggen wanneer het een uitgewerkt ondernemingsplan presenteert.

Enertel voorziet dat zijn initiatief een belangrijke bijdrage zal leveren aan de werkgelegenheid en het investeringsniveau in naar schatting vijf tot tien regio's waarin het Nederland verdeelt. Per regio zullen telecombedrijven ontstaan met drie- tot zeshonderd medewerkers, aldus Enertel. De investeringen in regionale infrastructuur zullen tot het jaar 2005 in totaal vier miljard gulden bedragen.

Enertel werd twee jaar geleden opgericht op instigatie van toenmalig minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat, die hiermee een snel en Nederlands alternatief voor de infrastructuur van PTT Telecom dacht te bewerkstelligen. Vorig jaar verzocht het ministerie ook NS bij de plannen te betrekken. Ondanks het falen van de samenwerking tussen de partijen binnen de gedoodverfde favoriete combinatie voor de tweede infrastructuur-licentie is minister Jorritsma vooralsnog niet van plan meer dan één nieuwe landelijke vergunning met zogeheten graafrechten uit te reiken. Wijziging van deze opstelling kan pas, zo schreef zij in september aan de Kamer, in 1996 aan de orde zijn, wanneer de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen integraal wordt herzien.

    • Hans Wammes