Amsterdam beperkt referendum

AMSTERDAM, 1 NOV. De mogelijkheden voor de Amsterdamse bevolking om een correctief referendum aan te vragen worden beperkt. Dat heeft wethouder J. van der Giessen gisteren gezegd bij de evaluatie van de twee referenda die Amsterdam tot dusver heeft gehouden.

In het college van burgemeester en wethouders bestaat volgens Van der Giessen nog geen overeenstemming over de aanpassing van de verordening. De huidige verordening, vorig jaar ingevoerd, bepaalt dat de inwoners elk besluit van de Amsterdamse gemeenteraad kunnen afwijzen. Een uitzondering is gemaakt voor benoemingen, geldelijke voorzieningen voor ambtenaren, de hoogte van gemeentelijke belastingen en tarieven en zaken waarin de raad als beroepsinstantie optreedt.

Als het aan de voor het referendum verantwoordelijke wethouder Van der Giesen ligt, kunnen niet tegen ieder besluit over belangrijke projecten handtekeningen worden verzameld. Dergelijke projecten, met name op het terrein van de ruimtelijke ordening of infrastructuur, worden meestal met verschillende raadsbesluiten verwezenlijkt. Van der Giessen stelt voor om van al die 'tussenbesluiten' er één referendabel te maken, het go or no-go-besluit, zoals zij het noemt. Voor langlopende projecten denkt zij aan verschillende 'kernmomenten' waarop een referendum kan worden aangevraagd.

De collegepartijen, PvdA, VVD en D66, denken verschillend over de aanscherping van de referendumverordening. Wethouder Ter Horst (PvdA) liet onlangs weten dat zij meer voelt voor openbare discussies en enquêtes om de mening van de Amsterdammers over omstreden onderwerpen te peilen. De VVD heeft moeite met het 'negatieve' karakter van het huidige referendum: de bevolking kan tegen het voorliggende besluit stemmen, zonder een alternatief te geven.

In mei van dit jaar werden twee raadsbesluiten door de Amsterdamse bevolking weggestemd met 'Albanese stemverhoudingen', zoals een van de wethouders het omschreef: rond de 90 procent van de kiezers stemde tegen de plannen van het gemeentebestuur. “En dat is best wel hard aangekomen”, zei Van der Giessen (D66) gisteren. Zij zal eind november met een definitief voorstel komen.