Akkoord tussen NS en bonden over werkgelegenheid

UTRECHT, 1 NOV. Bij de Nederlandse Spoorwegen zullen de komende jaren in beginsel geen gedwongen ontslagen vallen. Om werkgelegenheid te behouden wordt met ingang van oktober 1997 voor de circa 27.000 werknemers een 36-urige werkweek ingevoerd.

Dit CAO-resultaat hebben NS-directie en vakbonden gisteren bereikt na twee weken van geheim overleg. De CAO is onderdeel van een masterplan om problemen binnen NS over de verzelfstandiging van het bedrijf op te lossen.

Het huidige sociaal plan van de NS wordt met twee jaar verlengd tot januari 2001. Bovendien komt er een stichting waarin mensen die na tweeëneenhalf of drie jaar geen andere baan hebben gevonden, nog eens twee jaar worden bemiddeld. Ze behouden daarbij tachtig procent van het laatst verdiende loon.

Op initiatief van de bonden trokken de NS-directie en onderhandelaars van FNV, CNV, FSV en de Vereniging voor Hoger Spoorwegpersoneel zich op 16 oktober terug om te praten over de onrust in het bedrijf. Twee weken geleden legde de spoorwegpolitie twee keer een dag het werk neer. Bovendien voerden de lokettisten in Zuid-Nederland actie en uitte het rijdend personeel in de Randstad zijn onvrede over de dienstverlening aan de reizigers.

Tijdens het overleg, waarvoor de partijen vijf keer een dag bijeenkwamen, hebben de spoorwegvakbonden en de NS-directie een principe-akkoord gesloten voor een twee-jarige CAO. Het personeel krijgt per april volgend jaar 2,25 procent loonsverhoging. Het jaar daarna gaan de lonen met twee procent omhoog en zal de werkweek (met behoud van hetzelfde salaris) worden verkort van 38 naar 36 uur. Bovendien wordt de huidige VUT-regeling verlengd tot 1998. In de tussentijd zal een onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om de huidige VUT-regeling te vervangen door een systeem van pre-pensionering, waarbij de werknemers zelf hun vervroegd pensioen grotendeels bij elkaar sparen.

De partijen zijn overeengekomen dat vanaf 1 oktober 1997 een 36-urige werkweek wordt ingevoerd. Naar verwachting krijgt het NS-personeel vier werkdagen van negen uur. Daardoor ontstaan vacatures bij NS Reizigers (machinisten en conducteurs) en bij NS Beveiligings Services. Deze vacatures zullen vooral worden ingevuld door personeel dat bij de onderdelen NS Materieel en NS Cargo moet verdwijnen.

Bij de spoorwegen verdwijnen volgens de vakbonden tot het jaar 2000 nog eens 1.700 banen. Dit aantal komt bovenop de 4.800 te schrappen arbeidsplaatsen waarover de bonden en de NS-directie eerder overeenstemming bereikten.

Volgens bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV zullen er uiteindelijk “slechts enkele tientallen gedwongen ontslagen vallen”.

Pagina 20: 'Interne spanning verlagen'

De spoorwegvakbonden en de raad van bestuur van NS hebben tijdens het 'heide-overleg' een aantal maatregelen opgesteld om “de interne spanningen te verminderen en motivatie van het personeel te verbeteren”. Zo krijgt het middenkader bijscholing.

De spoorwegvakbonden zijn “ontzettend tevreden” over het behaalde onderhandelingsresultaat. Volgens bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV “is er een begin gemaakt met het gezondmakingsproces van een concern dat een zieke man is.”. Volgens de vakbondsman waren beide partijen overtuigd van de noodzaak om de problemen NS-breed aan te pakken.

Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen is vanmiddag op de hoogte gesteld over het resultaat van de gesprekken tussen de bonden en de directie. De vakbonden verwachten dat de achterban het principe-akkoord over de tweejarige CAO zullen accepteren. “Het is gegeven de omstandigheden een keurig resultaat”, aldus Korteweg. Ook de NS “is blij met het behaalde resultaat”. “Het zijn heel werkbare afspraken”, aldus een woordvoerder.

Morgen komt het personeel van de spoorwegpolitie in Utrecht bijeen om te praten over het onderhandelingsresultaat. De onderhandelaars zijn overeengekomen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de positie en de omvang van de spoorwegpolitie binnen het NS-concern. Bovendien krijgen de NS-politiemensen een werkgelegenheidsgarantie tot en met 1996.

Ook voor het loketpersoneel, dat evenals de spoorwegpolitie twee weken geleden in actie kwam, zijn aparte afspraken gemaakt. Er komen speciale regelingen voor flexibele inzet van werknemers. Volgens de overeenkomst zullen onder het loketpersoneel geen gedwongen ontslagen vallen.