Woningdienst lijkt partijdig te zijn

AMSTERDAM, 31 OKT. De stedelijke woningdienst van Amsterdam zal onder druk van een gerechtelijk vonnis een vergunning, die de dienst zelf had verleend, weer intrekken. Mr. P. Segers, juridisch medewerker van de dienst, heeft dit vanmorgen tijdens een hoorzitting aan het college van B en W geadviseerd. Door de vergunning te verlenen heeft de dienst “ten minste de schijn” gewekt een van zijn eigen ambtenaren te willen bevoordelen, aldus het vonnis.

Het gaat om een vergunning voor het splitsen van een woning in Amsterdam Oost. De eigenaar, een hoofdinspecteur van bouw- en woningtoezicht in stadsdeel Oost, had in de aanvraag verklaard dat zich in het pand geen goedkope woonruimte bevond - een gemeentelijke voorwaarde om een pand te mogen splitsen. Volgens een collega-inspecteur uit een belendend stadsdeel, die was ingeschakeld om belangenverstrengeling te voorkomen, was dat wel het geval. Toch gaf de stedelijke woningdienst een vergunning voor splitsing af.

Vorige week schreef fungerend president van de Amsterdamse rechtbank, mr. M. de Rooij, in haar vonnis in deze zaak dat bij de behandeling van de aanvraag “ten minste de schijn van partijdigheid is gewekt” door de stedelijke woningdienst. Zij was van oordeel dat de dienst de aanvraag van een van zijn eigen ambtenaren niet “kritisch tegen het licht heeft gehouden”.

Voor de rechter had Segers zijn besluit om de vergunning te verlenen nog verdedigd door te zeggen dat twee kamers op de zolderverdieping niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. De ene kamer zou net te klein, de andere net te laag zijn om als zelfstandige woonruimte te kunnen gelden.

De rechter toonde zich verbaasd dat de woningdienst zich zo had geconcentreerd op de bouwkundige aspecten van de kamers, terwijl ze gewoon werden bewoond als zelfstandige woning en de huurprijzen per maand - 700 en 550 gulden - onder de huurgrens lagen. Zodoende kon van woningen in de distributievoorraad worden gesproken, al had de eigenaar ze nooit aangemeld bij de stedelijke woningdienst. Segers conformeerde zich vanmorgen aan het vonnis van de rechtbankpresident, maar hij wilde de vergunning niet direct intrekken. Het oordeel is nu aan het college van B en W.