Werkloosheid Japan naar record

TOKIO, 31 OKT. Het aantal werklozen in Japan is in september verder gestegen van 2,16 miljoen tot een recordniveau van 2,19 miljoen. Dat heeft de Japanse regering gisteren bekendgemaakt. Eind september vorig jaar waren er 2,01 miljoen mensen zonder baan. Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde percentage werklozen onder de beroepsbevolking bleef in september staan op 3,23 miljoen. Dat is voor Japan een record, maar internationaal gezien een laag niveau. De situatie is in werkelijkheid echter slechter. Directeur Miyazaki van het Japanse planbureau wees er nog eens op dat er een forse verborgen werkloosheid is. Omdat Japanse bedrijven traditioneel erg moeilijk werknemers ontslaan, staan er veel mensen op de loonlijst die eigenlijk overbodig zijn. Worden die meegeteld, zoals in andere landen gebeurt, dan komt het percentage op 5,5. Dat is nauwelijks minder dan de 5,6 procent in de Verenigde Staten. Volgens Miyazaki, die ook minister van economische planning is, zal het werkloosheidspercentage waarschijnlijk nog verder stijgen, maar is het hoogtepunt nabij. De Japanse regering verwacht dat de economie de komende maanden eindelijk een herstel zal laten zien. (Reuter, KRF)