Vogels

Het schijnt mode te zijn over vogels te schrijven zonder daarbij de slechte eigenschappen van sommige vogels te vermelden. (Alledaagse Vogels, NRC Handelsblad, 16 oktober). Zulks geeft de lezer een verkeerd beeld.

Niet bekend

    • P.F.J. Everard