Veel ophef over 'niet-1' volkstelling in Israel

TEL AVIV, 31 OKT. In Israel heeft momenteel een volkstelling plaats die stuit op weerstand van orthodoxe joden en kolonisten in de bezette gebieden. Orthodoxe joden hebben religieuze bezwaren tegen de telling, terwijl de kolonisten vrezen dat de regering-Rabin van de verkregen gegevens gebruik zal maken om met een duidelijk inzicht in het aantal kolonisten eventueel tot ontruiming van nederzettingen over te gaan.

Vrij veel orthodoxe joden weigeren hun medewerking aan de volkstelling te verlenen omdat de Bijbelse koning David streng werd gestraft nadat hij tegen Gods wil zijn volk had geteld (2 Samuel 24). Omdat eerdere volkstellingen massaal door vrome joden werden geboycot riep het Israelische Bureau voor de Statistiek ditmaal de hulp in van twee invloedrijke rabbijnen bij het opstellen van de vragen om problemen met orthodoxe joden te voorkomen.

De afkeer van tellen is merkbaar als gelovige joden bijeenkomen om te bidden en willen controleren of de benodigde tien volwassen mannen aanwezig zijn om een minjan te vormen (alleen tijdens de aanwezigheid van tien mannen kunnen alle gebeden worden gezegd). In plaats van de mannen te tellen, zeggen ze een regel uit de psalmen op die uit tien woorden bestaat. Joden die het Jiddisch machtig zijn, tellen vaak op de volgende manier: niet één, niet twee, niet drie, tot: niet tien.

De huidige volkstelling verschilt echter met die ten tijde van koning David omdat nu zowel joden als niet-joden worden geteld. Tijdens de eerste volkstelling die in november 1948 in de jonge joodse staat werd gehouden was medewerking verplicht. Nu geschiedt het invullen van de formulieren vrijwillig en het Centraal Bureau voor de Statistiek hoopt dat iedereen die in Israel woont of van plan is er langer dan een jaar te blijven dat ook doet. Met de multiraciale Israelische samenleving is rekening gehouden door de vragen in het Ivriet en Arabisch op te stellen en er een Engelse, Jiddische, Aramese, Russische, Roemeense, Spaanse en Franse vertaling bij te leveren.

    • Salomon Bouman