Van incest verdachte rechter opnieuw in vrijheid gesteld

ALMELO, 31 OKT. De 51-jarige kantonrechter uit Almelo die verdacht wordt van incest met zijn vier dochters, is gisteren door de rechtbank in Almelo voorlopig in vrijheid gesteld. Zijn voorlopige hechtenis is geschorst omdat bij de behandeling van de zaak te veel vertraging is opgelopen. De verdachte zat sinds 2 augustus in voorarrest. Gisteren begon de rechtbank met de behandeling van de zaak.

Omdat de verdachte man kantonrechter is in Enschede, dat onder het arrondissement Almelo valt, is besloten de strafzaak door plaatsvervangend rechters uit Zutphen te laten behandelen. Ook de openbare aanklager, R. van Heck, is afkomstig uit Zutphen. Persofficier F. Wesselius acht deze uitbesteding 'voor alle partijen' van belang gezien de nauwe banden van het Enschedese kantongerecht met het parket en de rechtbank in Almelo. Daarbij komt dat de ex-vrouw van de verdachte zelf ook rechter is bij de arrondissementsrechtbank van Almelo.

De jongste dochter (16) van de verdachte deed in april aangifte van seksueel misbruik door haar vader. Naar aanleiding van deze beschulding werd een onderzoek tegen de kantonrechter ingesteld. Tijdens het onderzoek deden ook de andere drie dochters aangifte van seksueel misbruik. Zij zouden alle vier tussen 1980 en 1987 herhaaldelijk misbruikt zijn. De meisjes waren toen tussen de vijf en zestien jaar oud. In 1985 viel het gezin uiteen. Nu, tien jaar later, moet de rechtbank de zaak beoordelen.

Voor de kantonrechter waren de aangiften van zijn dochters reden om zijn werk op 26 april neer te leggen. In juli werd hij aangehouden maar na een paar weken werd zijn voorlopige hechtenis opgeheven en liet de rechtbank hem gaan. Dat leidde tot woedende reacties van zijn ex-vrouw, die de rechtbank beschuldigde van klassejustitie. Nadat de officier van justitie tegen de opheffing in beroep was begaan, werd de verdachte op 2 augustus opnieuw aangehouden en in bewaring gesteld.

De verdachte ontkent alle beschuldigingen en spreekt van 'stemmingmakerij' waar hij het slachtoffer van is geworden. Op de eerste dag van het proces, dat door de vele schorsingen nauwelijks tot de kern van de zaak kwam, is één getuige op verzoek van de verdediging gehoord. Dit gebeurde achter gesloten deuren omdat de getuige, een ex-vriend van de oudste dochter, te 'kwetsbaar' zou zijn om in het openbaar gehoord te worden. Ook een van de dochters van de verdachte was opgeroepen als getuige. Zij liet bij monde van de advocaat van de familie weten 'niets te zullen zeggen' als zij in een volle rechtzaal zou worden verhoord. Ook zij zal nu achter gesloten deuren worden gehoord.

De advocaat van de verdachte, M. Boekhorst, had het liefst gezien dat er 25 getuigen werden opgeroepen. De officier van justitie stemde daar niet mee in. Volgens haar hadden deze getuigen al een schriftelijke verklaring afgegeven en was er slechts sprake van 'fanmail' voor de verdachte. De raadsman achtte het echter in het belang van de waarheidsvinding dat “de omstandigheden van het gezin worden getoetst”. Daartoe zou het horen van familievrienden, leraren en schoolvrienden van de kinderen kunnen bijdragen.

De rechtbank schorste de zitting voortdurend om zich te beraden over steeds weer nieuwe verzoeken, zoals om de lange stoet getuigen op te roepen, om getuigen achter gesloten deuren te horen, om twee getuigen-deskundigen in te schakelen, om de procesdata uit te stellen en ten slotte het verzoek om de verdachte onmiddellijk in vrijheid te stellen.

Alle verzoeken van de verdediging werden afgewezen. Alleen het laatste verzoek werd door de president van de rechtbank, J. van Staveren, toegewezen. “Uit eigen waarneming weet de rechtbank dat u een zware tijd achter de rug heeft. Wij zullen uw voorlopige hechtenis schorsen zodat u zich in alle rust kunt voorbereiden op uw verdediging”, aldus de president. Zij stelde wel de voorwaarde dat de verdachte gevolg geeft aan oproepen door de rechtbank en dat hij geen enkel contact met zijn dochters of zijn ex-vrouw opneemt. De verdachte zei daar 'volmondig' mee in te stemmen.

Op 23 en 24 november wordt de strafzaak voortgezet.

    • Margot Poll