Uni-Invest: verdere stijging resultaat

Het totale beleggingsresultaat van vastgoedfonds Uni-Invest is in de eerste negen maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, met ruim 32 procent gestegen tot bijna 27 miljoen gulden. Het directe beleggingsresultaat (verhuurinkomsten) steeg van 15,1 miljoen tot 17 miljoen gulden, een stijging per aandeel van twee cent tot 1,13 gulden. Op 30 september bedroeg het eigen vermogen 333,6 miljoen gulden, het totaal aan beleggingen 760,8 miljoen gulden.

De directie denkt dat het totale beleggingsresultaat per aandeel over 1995 uitkomt op ongeveer 2,30 gulden tegen 2,13 vorig jaar.