Schadeclaim tegen Sporttotalisator

DEN BOSCH, 31 OKT. Het uit Berlicum afkomstige bedrijf Combigames eist van de Stichting Nationale Sporttotalisator SNS een schadeloosstelling van 216 miljoen gulden. De raadsman van de Brabantse onderneming, mr. E.van Ewijk, heeft dit vanochtend bevestigd. Onlangs bepaalde het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep dat het door Combigames georganiseerde, op commerciële basis groepsgewijs meespelen in de Lotto niet strijdig is met de wet. Eerder was de rechtbank tot de conclusie gekomen dat deze manier van spelen wel haaks staat op de Wet op de Kansspelen. Combigames werd verboden er mee door te gaan op straffe van een dwangsom. Het bedrijf stelde particulieren tegen vergoeding in staat gezamenlijk mee te spelen in de Lotto. De kans op een prijs neemt daardoor toe. Er was grote belangstelling voor het systeem. Het bedrag van 216 miljoen bestaat deels uit gederfde inkomsten en deels uit een bedrag dat nodig is om de activiteiten opnieuw te beginnen.