Premie AOW moet omhoog tot 16 procent

DEN HAAG, 31 OKT. De AOW-premie moet volgend jaar sneller stijgen dan het kabinet heeft berekend. Dit heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten weten. De AWW-premie (voor weduwen- en weduwnaarspensioenen) moet volgens de SVB niet omlaag, maar omhoog.

In een brief heeft de SVB staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) gewezen op een tekort van 2,1 miljard gulden dat in 1996 dreigt te ontstaan in de fondsen waaruit de AOW- en AWW-uitkeringen worden betaald. De SVB is belast met het innen van de premies hiervoor en het betalen van de uitkeringen.

Volgens de SVB moet de AOW-premie volgend jaar stijgen van 14,55 procent naar 16 procent over een jaarinkomen van maximaal 45.325 gulden. Het kabinet is bij het vaststellen van de rijksbegroting uitgegaan van een stijging tot 15,4 procent. De AWW-premie moet, aldus de SVB, van 1,8 procent naar 1,9 procent worden verhoogd en niet tot 1,7 procent worden verlaagd, zoals het kabinet wil.

Staatssecretaris Linschoten kon vanochtend nog niet reageren op de SVB-berekeningen. De premies worden definitief in december vastgesteld. Het is niet ongebruikelijk dat het kabinet dan afwijkt van de adviezen van de SVB. De fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer, Heerma, heeft aangekondigd dat hij het kabinet om opheldering zal vragen. Op een spreekbeurt in Alphen aan den Rijn toonde hij zich gisteravond zeer verbaasd over de tegenvaller in de fondsen.

De SVB wil dus dat de premies, die onderdeel zijn van het laagste belastingtarief, in totaal met 1,55 procentpunt stijgen. Volgens de sociale bank is dit nodig omdat het Centraal Planbureau inmiddels heeft berekend dat het inkomen van de burgers waarover premie wordt geheven volgend jaar aanzienlijk lager zal zijn dan volgens eerdere becijferingen. Dit komt doordat de lonen minder stijgen dan eerder verwacht en wellicht ook door het gebruik van de vorig jaar ingevoerde spaarloonregeling.

Bovendien stijgen de AOW-en AWW-uitkeringen volgend jaar, doordat het netto-minimumloon waaraan zij zijn gekoppeld, eveneens omhoog gaat. Ook gaan de uitkeringen omhoog, omdat het kabinet heeft besloten volgend jaar de koppeling toe te passen. Daardoor stijgen de uitkeringen mee met de gemiddelde CAO-lonen. De SVB raamt dat volgend jaar 39,8 miljard gulden aan AOW en AWW zal worden uitgekeerd, ruim 1,7 miljard meer dan dit jaar. Behalve door de hogere uitkeringen komt dit ook doordat het aantal AOW'ers met ruim 30.000 zal toenemen tot 2.218.000 65-plussers.

Zou het kabinet de adviezen van de SVB volgen, dan doorkruist het gedeeltelijk zijn voornemen om volgend jaar de lasten voor burgers te verlichten. Een daling van de totale premies voor de volksverzekeringen (zoals AOW en AWW) met 0,35 procentpunt zijn een onderdeel van deze operatie. Mede daardoor gaat het belastingtarief in de eerste schijf volgend jaar omlaag naar 37,5 procent.